Artikel från Naturhistoriska riksmuseet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskarna förväntade sig en jämn könsfördelning men upptäckte att 7 av 10 mammutfynd i Sibirien är från hanar. Det tyder på att hanar oftare omkom på platser där deras ben kunde bli bevarade, och att beteendeskillnader mellan könen kan ligga bakom detta.

Snedfördelningen kan gälla generellt bland djurfossil och det påverkar slutsatser om evolutionära processer, menar forskarna vid Naturhistoriska riksmuseet och Stockholms universitet. De har nu sekvenserat stora delar av arvsmassan från 98 ullhåriga mammutar från olika fyndplatser i Sibirien. Benen och tändernas åldrar varierade från 60 000 år till de sista ullhåriga mammutarna som levde för 4 000 år sedan.

Antagligen tog ”papputarna” större risker
För att ben och tänder ska bevaras i tusentals år måste mammuten begravas av till exempel jordmassor, lera eller vatten. Det verkar alltså som att hanar oftare fastnade i denna typ av naturliga fällor jämfört med honor.

– Den rimligaste förklaringen är att hanar utsatte sig för större risker, och därför oftare föll genom isen på sjöar eller fastnade i gyttja, säger Patricia Pečnerová, vars doktorandprojekt handlar mammutens genetik.

Forskarna utesluter att det föddes fler hanar eller att könen hade en skillnad i benstruktur som gjorde dem olika känsliga för nedbrytning och söndervittring.

Eftersom mammutarna inte finns kvar kan forskarna bara spekulera om deras beteendemönster.

Varför skulle hanar oftare än honor ha gått ut på lerig mark eller svag is?

Dels är en skillnad mellan hanars och honors riskbenägenhet vanligt förekommande i djurvärlden. Men frågan kan också besvaras med hanars okunskap om naturens faror. En okunskap som kan bero på mammutars sociologiska struktur, menar forskarna.

Mammutens arvsmassa kartlagd av Naturhistoriska riksmuseet. Foto: Love Dalén

Forskarna tror att mammutar levde i matriarkala grupper precis som elefanter gör idag. I gruppen ingår honor av alla åldrar och alla ungar som föds. När hanarna blir könsmogna lämnar de gruppen och lever antingen ensamma eller i grupper med andra hanar.

Säkrare med erfarna honor
Kunskapen om omgivningens olika faror anses vara större i den matriarkala gruppen med erfarna honor. Där kunde också hjälp finnas om en mammut fastnade i till exempel lera.

Metoden som forskarna presenterar kan även användas på andra utdöda djur.

– Det här resultatet visar att forskare inte kan utgå från att fossilfynd har en slumpmässig eller jämn könsfördelning, säger Love Dalén, professor vid Naturhistoriska riksmuseet.

Artikeln:
Genome-Based Sexing Provides Clues about Behavior and Social Structure in the Woolly Mammoth, Current biology

Kontakt:
Love Dalén, Professor vid Naturhistoriska riksmuseet,love.dalen@nrm.se, +46 707 772 794

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera