Tema

Så blir utvecklarna mer produktiva i globala projekt

God planering, mer resurser och bra mentorstöd krävs när företag nyanställer utvecklare i avlägsna delar av världen för att skala upp stora komplexa mjukvaruprojekt. Det visar forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

När företag ska utveckla programvara är det av största vikt att rätt mjukvaruutvecklare rekryteras och att alla kommer in i arbetet och blir operationella snabbt och smidigt. Om inte det sker blir konsekvenserna högre kostnader, längre ledtider, sämre kvalitet och projektet svårare att prognostisera och styra. Det här är särskilt viktigt i stora globala mjukvaruprojekt där utvecklarna finns i flera olika länder.

I en doktorsavhandling i ämnet programvaruteknik, som läggs fram vid BTH, har Ricardo Britto funnit att team med nyanställda utvecklare i olika länder inte är så produktiva som erfarna team.

För att nya team ska bli produktiva snabbare menar han att företagen måste planera noggrant och att de måste vara beredda på att avsätta resurser i form av kompetens för att stötta teamet. Han har i sin forskning även kommit fram till metoder för företagen att mäta resultat för nya team samt hur företagen systematiskt ska arbeta med dessa team. Forskningen har bedrivits tillsammans med Ericsson AB.

Kontakt:
Ricardo Britto (engelsktalande), ricardo.britto@bth.se, 0455-38 58 35

Så blir utvecklarna mer produktiva i globala projekt

 lästid ~ 1 min