Artikel från Umeå universitet

Bara ett fåtal personer som gått utbildning inom turism arbetar i med turism, trots att det finns turismutbildningar på både gymnasie- och högskolenivå. De som arbetar med turism har istället helt andra utbildningar. Det visar Kajsa Grandics Åberg i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– De låga trösklar som ibland presenteras som en fördel med turismjobb undergräver snarare sektorn genom att man har svårt att attrahera utbildad personal och lider av hög personalomsättning. Trösklarna är låga åt båda håll, både för den som vill in och för den som lämnar. För att stärka branschen måste man nog också förändra bilden av jobbet, säger Kajsa G. Åberg, doktorand vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå universitet.

I sin avhandling har Kajsa G. Åberg med hjälp av databaser jämfört utbildningsnivån inom turismsektorn med utbildningsnivåerna inom handel och tillverkning. Det visade sig att turismbranschen inte har större andel lågutbildade än de andra sektorerna men att det är stora regionala skillnader.

Turismutbildade hamnar inte där de behövs
Hon studerade även i vilken utsträckning de som har genomgått turismutbildningar sedan jobbar i turismsektorn. Det visade sig att det var ovanligt att personer som har utbildats i turism jobbar inom näringen. De flesta med turismutbildning återfinns dessutom i landets mer urbana regioner, medan de kommuner med störst andel turismarbeten tvärtom finns i de glesare befolkade delarna.

– Det innebär att mycket av den turismspecifika kunskap som ges inom utbildningsväsendet aldrig kommer näringen till del, säger Kajsa G Åberg.

I avhandlingens andra del undersöktes utbildningsbakgrund och tidigare yrkeserfarenheter hos de som anställts som ledare i destinationsorganisationer. Fokus var där på destinationer där privat och offentlig sektor samverkar för turismutveckling. Det visade sig att det är stor skillnad mellan de kunskapskrav som presenterats inom turismforskningen och vad som i praktiken prioriteras vid rekryteringarna.

– Kompetens inom turism låter sig inte enkelt mätas genom formella nivåer. Det är snarare mjuka färdigheter som avgör i den operativa delen. Sådana tillägnar man sig till stor del genom långvarigt arbete. Därför är branschens stora personalomsättning ett verkligt problem. Å andra sidan ska man inte underskatta den kompetens som behövs för att bygga livskraftiga destinationer. Där efterfrågas bred kunskap om samhällsbyggande och det är något som bör uppmärksammas när utbildningar planeras, säger Kajsa G. Åberg.

Avhandling:
”Anyone could do that” – Nordic perspectives on competence in tourism (“Det där klarar vem som helst” : Nordiska perspektiv på kompetens inom turism), Kajsa G. Åberg, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet.

Kajsa G. Åberg är uppvuxen i Göteborg. Hon har tidigare i många år drivit turismverksamhet på fyren Högbonden och varit aktiv i uppbyggnaden av destinationen Höga kusten.

Kontakt:
Kajsa Grandics Åberg,
Telefon: 070-616 66 08
E-post: kajsa.aberg@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera