Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskningsinstitutet RISE har tillsammans med 21 berörda parter tagit fram en hemvårdslösning för vård av kroniskt sjuka i hemmet med hjälp av it. Hemvården innebär tät kontakt mellan patient och vårdgivare och den första totallösning som testats på verkliga patienter i Sverige.

Testen på ett åttiotal allvarligt KOL-sjuka patienter och fyra sjukhus har gett mycket goda resultat – inte minst ekonomiskt. I korthet går hemvårdslösningen ut på att patienten gör dagliga mätningar och självskattningar i hemmet med hjälp av bland annat sensorteknik och formulär som också automatiskt skickar resultaten till vårdgivaren.

För personlig kontakt med patienten utvecklades en ny vårdroll kallad Vårdoperatör i projektet. Vårdoperatören håller regelbunden tät personlig kontakt med patienten via videosamtal och ser över mätvärdena. Man för en dialog med patienten och utgör därmed en trygghet i den sjukes vardag. Veckovis genomfördes en medicinsk avstämning med klinikens lungspecialist genom en virtuell rond.

Den positiva feedback som kommit från de inblandade patienterna och från vårdpersonalen stärker uppfattningen att detta är rätt väg framåt, menar forskarna bakom studien.

Konceptet har visat sig fungera i praktiken och kombinationen med parametermätning, enkäter och videosamtal mellan sjuksköterska och patient har varit mycket uppskattad, enligt Cecilia Bredin, patientområdeschef vid Lung- och allergisjukdomar.

– En sådan här lösning ökar våra möjligheter att, inom ramen för högspecialiserad vård, optimera behandlingen för allvarligt sjuka KOL-patienter idag samt i framtiden.

Enligt studien går det att hindra flera kostsamma inläggningar och öka välbefinnandet för de allvarligt sjuka KOL-patienterna.

Färre kostsamma inläggningar
Trots begränsat antal testpatienter som hanterats i projektet har flera akutbesök med påföljande återinläggningar kunnat undvikas. Detta innebär både minskade kostnader för bland annat ambulanstransport och inläggning och minskad ansträngning för patienterna, som ofta är infektionskänsliga.

Det finns också, enligt studien, en kvalitativ dimension där den sociala trygghet som vårdoperatörskontakten ger och möjligheten att träna på distans gör att patienterna mår bättre, vilket påverkar deras sjukdomstillstånd i positiv riktning, enligt studien.

Den direkta ekonomiska analysen gjordes på runt 20 utskrivna patienter som följdes upp i sina hem under sex veckor. Den visade att flera fall av exacerbationer (allvarliga akuttillstånd hos KOL-sjuka) och akutbesök hade undvikits.

På gruppen utfördes 50 virtuella ronder och 79 medicinska åtgärder genomfördes som till exempel att antibiotika sattes in. För ungefär 60 procent av patienterna bedömde läkarna att man kunde sätta in åtgärder som minskade risken för återinläggning och för ungefär 37 procent, åtgärder som kunde häva en begynnande exacerbation.

Sammantaget bedömde läkarna att de kunde undvika vårdkostnader mellan 400 000 och 2 miljoner kronor beroende på vilka insatser som skulle ha krävts. Kostnaden för vård- och teknikoperatörsmodellen inklusive klinikkostnaden var för samma grupp ungefär 250 000 kronor.

– Den ekonomiska vinsten är övertygande, säger Per-Olof Sjöberg, projektledare på RISE. Dessutom uppskattar patienterna lösningen, vårdapparaten ser stor potential och näringslivet står redo att leverera. Nu finns alla förutsättningar för att vård i hemmet med hjälp av IT-lösningar verkligen kan hända i stor skala!

Patiente som gör sjukgymnastik ledd av en sjukgymnast online.

Projektet är ett samarbete mellan bland andra RISE, hjärt- och lungkliniken på Karolinska universitetssjukhuset, Riksförbundet HjärtLung, MedHelp som tog rollen som vårdoperatör, nWise som stod för videolösningen och Telia Company som tog rollen som teknikoperatör med ansvar för utrustningen i hemmet.

Läs mer om KOL-projektet.

Kontakt: Per-Olof Sjöberg, projektledare, RISE, per-olof.sjoberg@ri.se, tel 070-5190491

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera