Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 oktober 2017

Dags vända uppmärksamheten mot lyssnandet

Vi omges av ljud. Är det rent av så att det är vi människor som blivit röststyrda och inte bara de apparater vi använder? Det frågar sig forskaren Janna Holmstedt som i en avhandling i fri konst undersöker ljuden som omger oss.

Om vi vänder uppmärksamheten mot ljuden omkring oss, träder världen fram på ett annat sätt än inför vår blick. Medan synfältet breder ut sig framför oss, omsluter ljudet oss. Vi simmar i ljud, drunknar. När det gäller våra sinnesintryck färdas inte bara ljudet snabbare än ljuset, det påverkar också vad vi ser. Vi tilltalas och guidas dessutom allt oftare av förinspelade och syntetiska röster både i privata och offentliga sammanhang.

Det är hög tid att vända uppmärksamheten mot lyssnandet, menar Janna Holmstedt, som försvarar sin doktorsavhandling i fri konst Are You Ready for a Wet Live-In? Explorations into Listening.

Kontroversiella experiment
Den resa in i lyssnandets gränstrakter som erbjuds i Holmstedts doktorandprojekt tar avstamp i ett unikt arkivmaterial kring neurofysiologen John C. Lilly. Lilly utförde kontroversiella vetenskapliga experiment med delfiner och även på sig själv under 1950- och 60-talet i USA. Lilly och hans forskarkollegor försökte bland annat lära delfiner att tala engelska och spelade in resultaten på rullband.

Men Lilly och hans kollegors experiment skulle komma att veckla ut sig till en komplex rymd av relationer som satte det mesta av vad som då togs för givet på spel. Detta blir ingången till en berättelse om de nya områden som det ”elektroniska örat” har öppnat upp: från upptäckten av valsång i oceanernas djup, ut i rymden och förhoppningen om att kunna kommunicera med annat intelligent liv i universum, till livmodern och den ljudmiljö fostret formas av.

Installationer
Centralt i Janna Holmstedts undersökning av lyssnandet är en serie installationer och performance som har gjorts som del av avhandlingsarbetet. En av de delarna, ljudinstallationen Then, the bark, visas fram till den 5:e oktober på Konstfrämjandet i Umeå.
Are You Ready for a Wet Live-In? Explorations into Listening, sex konstverk och en essä, finns dokumenterat i form av en e-bok som även innehåller ljud, film och bild. Boken finns tillgänglig digitalt.

Kontakt: Janna Holmstedt, epost: janna.holmstedt@gmail.com, tel  tel. 070 970 07 10

Disputationen: Fredag 6 oktober försvarar Janna Holmstedt, Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet och Konsthögskolan vid Umeå universitet, sin avhandling Are You Ready for a Wet Live-in? Explorations into Listening.

 

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera