Tema

Möt en älg i simulator – och fatta vikten av att anpassa hastigheten

Höstmörkret gör det ännu svårare att upptäcka vilda djur på vägarna. I VTI:s nya simulator går det att testa förares reaktioner när vilt dyker upp snabbt i olika miljöer och väglag. Simulatorn ger bland annat förståelse för hur viktigt det är att anpassa hastigheten.

Nu när hösten är här, älgjakten är igång och det blir mörkt tidigare så rör sig viltet mer och är svårare att upptäcka. Viltolyckorna ökar i Sverige och att anpassa hastigheten är det bästa sättet att minska risken enligt Älgskadefondföreningen.

VTI har levererat två nya körsimulatorer till Älgskadefondsföreningen, som kan testa förarares reaktioner när vilt dyker upp snabbt i olika miljöer och i olika väglag.

– Du kan till exempel testa hur det är att stöta på en älg i typiskt svenskt vinterväglag och få en uppfattning om hur snabbt det går och hur du reagerar i situationen, säger Erik Olsson, forskningsingenjör på VTI.

Lära sig reagera rätt
Den första simulatorn att använda i syfte att informera om viltolyckor och utbilda i hur du bör agera, utvecklades på VTI år 2015.

– I de nya simulatorerna har vi förbättrat med en rattmotor och ett ordentligt pedalställ. Detta ger en mer robust konstruktion, men även en mer realistisk känsla när man kör, säger Erik Olsson.

För att öka realismen ännu mer har projektgruppen dessutom installerat en så kallad buttkicker under sätet för att få med vibrationer från bil och väg.

Simulatorerna kommer att användas av Älgskadefondsföreningen när de åker runt på mässor och event för att utbilda och informera om viltolyckor. Exempelvis informerar de om var viltet brukar hålla till, vilka bromssträckor som hör ihop med hastigheterna och hur du ska försöka reagera när du plötsligt har älg eller vildsvin framför bilen.

Läs mer:
Körsimulering på VTI:s webb.

Kontakt:
Erik Olsson, VTI,  013-20 40 06

Möt en älg i simulator – och fatta vikten av att anpassa hastigheten

 lästid ~ 1 min