Artikel från Högskolan i Borås

Skog som blir till papper, som blir till tyg. Trä förädlas till närodlad textil.
– En av de stora utmaningarna i framställandet av ett papperstyg har varit att sticka i pappersgarn istället för att väva, eftersom papper är ett relativt stumt material, säger Lena-Marie Jensen, arbetsledare för Design for recycling, vid Högskolan i Borås.

I Värmland och Dalsland växer tät skog av gran och tall. Denna svenska skogsråvara har processats och förädlats till papper i Nordic Papers och Ahlstrom-Munksjös pappersbruk. Det oblekta och närodlade pappret har därefter skeppats vidare till det textila klustret i Sjuhäradsbygden, där det spunnits till tråd hos Svenskt Konstsilke, för att sedan förvandlas till tyg i stickmaskiner på Textilhögskolan i Borås.

På Sjuhäradsbygdens Färgeri har tyget fått en mörkblå kulör, för att slutligen formas till en följsam klänning på Smart Textiles vid Högskolan i Borås.

Det låter nästan som en saga, men det är en beskrivning av en del av resultatet från projektet ”Etablera närodlad textil i Sverige – ENTIS” inom BioInnovation, där ett antal parter inom svensk skogs-, pappers- och textilindustri samverkar för att skapa textilproduktion av råvara från massaindustrin.

– Textil av papper finns idag, men det unika med det här projektet är att man har tittat på möjligheterna till återvinning och att man utmanar befintliga produktions- och återvinningstekniker för att åstadkomma ett cirkulärt flöde, säger Lena-Marie Jensen, arbetsledare för ”Design for recycling” och projektkoordinator för fokusområdet Hållbar Textil inom Smart Textiles vid Högskolan i Borås.

– En av de stora utmaningarna i framställandet av ett papperstyg har varit att sticka i pappersgarn istället för att väva, eftersom papper är ett relativt stumt material. Nu ser jag  fram emot, att även prototyper för interiöra tillämpningsområden kommer fram i projektet.

Alternativ till bomull och syntetfiber
Behovet av textila fibrer växer i takt med att jordens befolkning ökar (FN: 9,2 miljarder 2050) och den generella levnadsstandarden höjs. I samband med att människor i större utsträckning bosätter sig i städer och har råd att konsumera mer, så ökar också behoven av sofistikerad textil.

– Vi behöver vara rädda om den råvara vi har och återanvända den. Men det finns också ett behov av att tillföra ny hållbar råvara som dessutom kan bli en del av ett cirkulärt flöde, säger Lena-Marie Jensen.

Det är viktigt att ständigt undersöka alternativ till bomull och syntetfibrer för att få mer resurseffektiva fibrer, men också hur val i designprocessen påverkar produktens miljöprestanda, menar hon.

– För att kunna lösa framtidens fiberbehov krävs en mångfald av lösningar där papper kan vara ett alternativ till en del produkter. Papper är dessutom ett biobaserat material i vår närmiljö och kan bli en del av ett slutet kretslopp.

Från skog till klänning – vem gör vad?

”Etablera närodlad textil i Sverige – ENTIS” ingår i BioInnovation, som är ett av Sveriges strategiska innovationsprogram, och leds av Swerea IVF.
Smart Textiles är ansvariga för arbetspaketet ”Design for Recycling” inom projektet, där målet är att möjliggöra textilproduktion av råvara från massaindustrin.

Samarbetspartners inom arbetspaketet ”Design for recycling”:
Svenskt Konstsilke, Kinnarps, Nordic Paper, Ahlstrom-Munksjö, Sjuhäradsbygdens Färgeri, RISE, Swerea IVF, Trikåby, Smart Textiles vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås, Mittuniversitetet, Bioisolator, OrganoClick, Re-board Technology, Stena Recycling.

Kontakt: Lena-Marie Jensen, arbetsledare för ”Design for recycling” och projektkoordinator för fokusområdet Hållbar Textil inom Smart Textiles; 033-435 4155; lena-marie.jensen@hb.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera