Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ett plagg som agerar som ett kommunikativt gränssnitt för dövblinda är målet för ett EU-projekt startar i februari.
– Med hjälp av sensorer och andra teknologier ska plagget ta in information om det som händer runt omkring personen, säger projektkoordinatorn Nasrine Olson vid Bibliotekshögskolan i Borås.

Dövblinda är en grupp i samhället som är beroende av andra människor, som familjemedlemmar och assistenter, för att förnimma omvärlden. Forskare inom EU-projektet som förkortas SUITCEYES, ska ta fram en prototyp av smarta textilier som kan ge dövblinda nya kommunikationsmöjligheter.

– Den ska möjliggöra språklig kommunikation och det kommer också att möjliggöra inlärning samt tillföra något roligt för bäraren, berättar Nasrine Olson, som är  universitetslektor inom Biblioteks- och informationsvetenskap.

Klädesplagg ska kommunicera med haptiskt språk
Tanken är att plagget överför informationen till bäraren genom ett haptiskt språk, alltså ett språk genom beröring och rörelser, och kan till exempel tala om för bäraren om någon tittar på hen eller var bollen hen tappade befinner sig i rummet.

– Smarta textilier är perfekt att använda när vi ska utveckla gränssnittet då vår kropp ständigt är i kontakt med textilier. Det är i stort sett bara i duschen den inte är det, säger Nils-Krister Persson, docent och forskningsledare inom Smart Textiles, vid Högskolan i Borås.

Nu pågår kontraktsskrivning mellan parterna och EU, inom ramen för Horizon2020 (EU:s hittills största forsknings- och innovationsprogram). Projektet beräknas starta i början av 2018 och kommer att pågå under tre år. Vid projektets slut hoppas man ha en prototyp som sedan kan utvecklas till en produkt av de medverkande företagen.

– Vi tror att plagget sedan kan användas inom andra områden som till exempel inom elitidrott där tränaren kan övervaka idrottarens rörelser. Eller dykare eller brandmän som behöver röra sig där de har begränsad syn men också behöver ha sina händer fria, säger Nasrine Olson.

Högskolan i Borås koordinerar projektet som innefattar lärosäten och företag från sju olika länder.  SUITCEYES står för Smart, User-friendly, Interactive, Tactual, Cognition-Enhancer that Yields Extended Sensosphere Parterna i projektet har ansvar för olika arbetspaket inom projektet:
  • Högskolan i Borås är projektkoordinator och ansvarar, genom Biblioteks- och informationsvetenskap samt Smart Textiles, för utveckling av det smarta haptiska gränssnittet genom att använda smarta textilier.
  • The Information Technologies Institute, Grekland, ansvarar för ansikts- och objektsigenkänning, datafångst, översättning samt semantik.
  • Offenburg University, Tyskland, ansvarar för spelifiering och social interaktion
  • University of Leeds, Storbritannien, ansvarar för användarbehov och användarens inkludering samt användarbehovsstudier och social inkludering såväl som miljöuppfattning
  • Vrije universiteit, Nederländerna, ansvarar för haptisk psykofysik och att testa prototypen
  • Les Doigts Qui Rêvent, Frankrike, kommer att sprida resultaten
  • Harpo, Polen, ansvarar för att sprida resultaten

Kontakt: Nasrine Olson, e-post: nasrine.olson@hb.se, telefon: 033-435 4318

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera