Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att bekämpa kronisk inflammation i kärlväggarna är en effektiv väg att förhindra återinsjuknande efter hjärtinfarkt. Det visar en internationell studie på över 10 000 patienter, publicerad i The New England Journal of Medicine (NEJM).

– Den här studien naglar fast att inflammationen är det viktigaste när det gäller åderförkalkningssjukdom, säger Mikael Dellborg, professor på institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin, överläkare och vetenskapligt ansvarig för den svenska delen av studien.

Patienter som haft en hjärtinfarkt får en rad olika behandlingar för att minska risken för återinsjuknande. Blodkärl vidgas, blodförtunnande läkemedel ges och patienterna uppmanas att sluta röka och ändra livsstil för att hålla kolesterol och blodsockervärden i schack.

Trots detta återfår vissa sjukdomen och en utmärkande faktor för dessa patienter är att de har en kvarstående och kronisk inflammation, mätbar via blodprov, där det kroppsegna ämnet interleukin 1-beta spelar en nyckelroll.

Minskade risker
I den aktuella så kallade Cantos-studien hade alla deltagare en hjärtinfarkt bakom sig och tecken på kvarstående kronisk inflammation. De lottades till behandling med antingen antikroppen kanakinumab, eller placebo, som gavs via injektioner var tredje månad.

Kanakinumab blockerar interleukin 1-beta och har tagits fram för att motverka vissa ovanliga och medfödda sjukdomar med kroniskt förhöjd inflammation. Teoretiskt borde det alltså fungera för att slå ut kvarvarande inflammation också hos patienter med genomgången hjärtinfarkt.

Efter tre och ett halvt års behandling kunde forskarna konstatera att det går att motverka den kroniska inflammationen, och att det ger resultat i form av upp till 15 procents minskad risk för att drabbas av endera en ny hjärtinfarkt, en stroke eller dödsfall. När det gäller specifikt hjärtinfarkt minskar risken med 24 procent.

Nytt behandlingstänk
– Nu kan man se att det här håller hela vägen, också på människor, och det kommer att påverka vårt tänkande och sätt att behandla patienter med genomgången hjärtinfarkt, säger Mikael Dellborg.

– Även om vi sänker kolesterolvärden på lite olika sätt, ger olika typer av läkemedel för att få ner sockret, erbjuder rökavvänjning och får allting riktigt bra, så finns det hos många en kvarvarande kronisk inflammation som ligger och pyr. Nu har vi faktiskt visat att det är denna inflammation som är den förenande faktorn, och om man släcker den så minskar man risken för återinsjuknande, fortsätter han.

Mikael Dellborg är svensk huvudprövare och vetenskapligt ansvarig för den svenska delen av studien, med drygt 200 deltagare. Totalt medverkar över 40 länder i studien som leds av forskare vid Brigham and Women’s Hospital och Harvard Medical School, Boston, med Novartis som sponsor och tillverkare av kanakinumab.

Artikel:
“Antiinflammatory Therapy with Canakinumab for Atherosclerotic Disease”

Kontakt:
Sverigeansvarig forskare: Mikael Dellborg
tel. 0734 40 64 82, epost: mikael.dellborg@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera