Bild: Wikipedia
Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Mötesfria vägar har reducerat dödsolyckorna med ungefär 80 procent. Nu visar en VTI-studie visar att mötesfria vägar bryts ner snabbare än traditionellt utformade vägar och rekommenderar ökade tekniska krav.

En stor andel högtrafikerade vägar i Sverige har omvandlats till så kallade 2+1-vägar. Detta för att minska risken för frontalkrockar. Mötesfria vägar gör att säkerhetsnivåer liknande de på motorvägar kan åstadkommas till en mycket lägre kostnad än vid en ombyggnation till motorväg eller vägbana med dubbla körfält.

Men det nya rapporten från VTI visar alltså att mötesfria vägar bryts ner snabbare än traditionellt utformade vägar.

– Jämförelser har visat att utvecklingen av spårdjup ökade upp till 60 procent på de enfiliga sträckorna av mötesfria vägar. Det blir färre sidoförflyttningar av fordonen, vilket resulterar i slitage och att belastningen koncentreras till smala spår längs med vägsträckan, säger Terence McGarvey, forskningsingenjör på VTI.

Finns inte plats för rörelser i sidled
Forskarna har kvantifierat omfattningen av problemet genom att jämföra olika datauppsättningar med vägytors karakteristiska egenskaper. Dessutom gjordes undersökningar av fordonens position på vägen. Analysen bekräftade att fordonens begränsade utrymme att röra sig i sidled utgör en väsentlig del av problemet.

På enfiliga sträckor av 2+1-vägar minskade sidoförflyttning med 24 procent bland lätta motorfordon och 19 procent bland tung trafik. Minskningen för 1+1-vägar är ännu större: 44 procent respektive 39 procent.

– Den accelererade nedbrytningen uppstår på grund av designen. För att minska nedbrytningen behövs en förbättrad design, till exempel breddade mitt- och sidovägrenar som ökar sidoförflyttning av fordon eller modifierade asfaltsblandningar som står emot deformation. Sådana åtgärder kräver dock större initiala investeringsinsatser, säger Terence McGarvey.

Undermåliga slitlager ökar slitaget
Faktorer som filbredd, kantbredd, total bredd mellan vägkanten och den centrala barriären hade alla en viss inverkan på fordonets position och sidoförflyttning.

En genomgång av tekniska krav visade att det kanske inte är lämpligt att använda ett existerande slitlager när man designar mötesfria vägar. Beroende på volymen av trafik kan det behövas ökade tekniska krav i omvandlingen från en traditionell väg till mötesfri väg. Användande av undermåliga existerande slitlager kan öka slitaget med 30 procent.

Projektet finansierades av Trafikverket.

Rapporten: Barrier separated road design: accelerated degradation, VTI rapport 925A

Kontakt: Terence McGarvey T. 013-20 40 32

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera