Tema

Svag statlig styrning ger ineffektiv arbetsmarknadspolitik

Svag styrning från staten gör den svenska arbetsmarknadspolitiken ineffektiv och försvårar möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden. Värst är det för de personer som redan står långt ifrån arbetsmarknaden, visar en rapport från Linnéuniversitetet.

Rapporten ger en mörk bild av hur arbetsmarknadspolitiken organiseras för dem som behöver mest stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. Svag styrning från staten är en viktig faktor till att det ser ut som det gör, menar Rickard Ulmestig, docent i socialt arbete på Linnéuniversitetet:

— Det finns en otydlighet i vad som är statens ansvar och vad som ligger på kommunerna och de lokala arbetsförmedlingarna. Detta innebär att de som kanske främst behöver stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden riskerar att erbjudas en arbetsmarknadspolitik som är ineffektiv, där den enskilde inte har rätt att få stöd och där stödet är helt beroende på vilken kommun du bor i.

Het politisk fråga
Arbetsmarknadspolitikens organisering, och speciellt den som riktas till de arbetslösa som står längst ifrån arbetsmarknaden är en het politisk fråga. Olika politiska partier har olika förslag på hur arbetsmarknadspolitiken ska organiseras. Den nuvarande regeringen satsar stort på att kommunerna engagerar sig i att öka kompetensen för nyanlända, ungdomar utan gymnasiekompetens och långtidsarbetslösa för att därigenom öka deras attraktivitet på arbetsmarknaden.

Slutsatserna visar att svag styrning från staten ger ett politikområde som kännetecknas av brist på belägg och ointresse för vad som är effektivt för att etablera arbetslösa på arbetsmarknaden. Detta förstärks av att kommunernas och Arbetsförmedlingens verksamheter fungerar parallellt med tydliga risker att de erbjuder samma service eller att människor faller mellan stolarna. Resultatet visar också att arbetslösa används som billig arbetskraft i flera av de studerade kommunerna för att upprätthålla den kommunala servicen.

Lokala variationer
Rapporten visar också att det finns stora lokala variationer som gör att det är hemkommunens och det lokala arbetsförmedlingskontorets val att organisera sig som påverkar vilket stöd den enskilde får.

Rapporten är beställd av Riksrevisionen och innehåller en översikt av forskning om kommunal arbetsmarknadspolitik samt en intervjustudie om hur arbetsmarknadspolitik organiseras och styrs lokalt. Rapporten är skriven av Alexandru Panican vid Lunds Universitet och Rickard Ulmestig vid Linneuniversitet, båda forskare inom Socialt arbete.

Rapport
Lokal Arbetsmarknadspolitik: Vem gör vad, hur och för vem?

Kontakt
Alexandru Panican, 076-110 16 15, alexandru.panican@soch.lu.se
Rickard Ulmestig, 076-20 15 886, rickard.ulmestig@lnu.se
Josefin Fägerås, kommunikatör, 072-528 14 30, josefin.fageras@lnu.se

Svag statlig styrning ger ineffektiv arbetsmarknadspolitik

 lästid ~ 2 min