Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Cyklister som använder sin mobiltelefon under färd får godkänt i en ny studie. De flesta klarar att rikta uppmärksamheten på det som är nödvändigt. Inte heller att lyssna på musik påverkar uppmärksamheten på ett negativt sätt.

För att kunna ta sig fram effektivt och säkert behöver cyklister interagera med infrastrukturen och andra trafikanter. I en fältstudie undersökte forskare på VTI därför  hur olika typer av cyklister anpassar sitt beteende till omgivningen, både med och utan interaktion med en mobiltelefon.

Cyklar på trottoaren
Det visade sig att cirka 40 procent av cyklisterna valde att cykla på trottoaren istället för på vägen på de ställen där det inte fanns någon cykelbana.

– Det framgick av intervjuer och tänka-högt-protokoll att anledningen till trottoarcykling främst var den osäkerhet som cyklisterna känner i blandtrafik, där de upplever att bilister har större makt, säger Jonas Ihlström, forskare på VTI.

Infrastrukturens utformning hade stor betydelse för cyklisternas framkomlighet. Snabba cyklister och elcyklister fördröjdes mer i situationer där utformningen krävde ett stopp oavsett trafikläget, och komfortcyklister fördröjdes mest i en otydligt utformad cirkulationsplats i blandtrafik. I denna situation uttryckte många cyklister en osäkerhet över den tilltänkta färdvägen samt en otrygghet att vistas i blandtrafik.

Väntade med att besvara sms
Resultaten visar att det var vanligt för cyklister att ignorera inkommande sms, eller att besvara dem först vid nästa nödvändiga stopp. En tredjedel av alla inkommande sms lästes eller besvarades direkt under cykling.

– När cyklisterna läste eller skickade sms missade de nästan aldrig att rikta uppmärksamheten dit det var nödvändigt. Detta gällde oavsett vilken grupp av cyklister de tillhörde, säger Sara Nygårdhs, forskare på VTI.

Att lyssna på musik påverkade hastigheten olika beroende på cyklistgrupp, där snabbare cyklister sänkte sin hastighet något. Uppmärksamheten och den upplevda belastningen påverkades inte.

Studien visar att det är nödvändigt att inte betrakta cyklister som en homogen grupp utan som människor med olika förutsättningar, vilket är viktigt att ta hänsyn till vid utformning av infrastruktur. På samma sätt som cyklisterna anpassar sig till infrastrukturen utefter sin egen förmåga, anpassar de också sitt interagerande med mobiltelefonen efter de krav på uppmärksamhet som situationen ställer.

Fakta om studien

Studien är en fältstudie där 41 cyklister cyklade samma cirka 3 kilometer långa rutt två gånger, en gång medan de lyssnade på musik och en gång utan. Varje cyklist fick tre textmeddelanden under cyklingen. Cyklisterna fick själv välja om, när och hur de svarade på meddelandena, samt var på vägen, cykelbanan eller trottoaren de placerade sig. Cyklisternas blickbeteende och hastighet loggades. Med hjälp av kameror på den egna samt en efterföljande försöksledares cykel filmades trafiksituationen omkring cyklisten. Deltagarna delades in i fyra cyklistgrupper, baserat på en självvärdering av sin hastighet i förhållande till andra, och vilken cykeltyp man använde.

Projektet ingår i ett treårigt forskningsprogram om oskyddade hjulburna trafikanter som finansieras av Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond. Läs mer om forskningsprogrammet.

VTI rapport 940

Kontakt: Katja Kircher 013-20 41 1

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera