Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Föräldrar spelar en stor roll för att förhindra att unga dras till brottsliga miljöer och begår brott. Det visar en avhandling av Eva-Lotta Nilsson, doktorand i kriminologi vid Malmö högskola.

– Mina studier visar att föräldrarna spelar stor roll även under tonårstiden. Föräldrarollen är omtvistad – man ska ge tonåringar mer frihet. Men det är viktigt att man fortsätter vara engagerad under övergången från yngre till senare tonår, säger Eva-Lotta Nilsson.

Viktigt samspel
Med avhandlingen vill Eva-Lotta Nilsson bidra med kunskap om, och på vilket sätt, samspelet och relationen mellan föräldrar och deras barn kan förklara ungdomars brottslighet och andra beteenden som brukar förknippas med en ökad risk att begå brott.

Eva-Lotta Nilsson har sedan 2007 arbetat i ett projekt där man följt ett slumpvist urval Malmöbarn födda 1995, och hon har också intervjuat deras föräldrar. Materialet består även av enkäter samt studier då hon fick reda på vad ungdomar gjorde timme för timme under fyra dygn.

Avhandlingen behandlar detta i fyra delstudier ur olika perspektiv där resultaten visar:

  • att pojkar framförallt påverkas av att växa upp med separerade föräldrar och av att ha konflikter med föräldrarna. För flickor är det främst svag anknytning till föräldrar som ökar risken för brottslighet.
  • att kompisar med negativt beteende påverkar ungdomars konsumtion av alkohol och droger. Föräldrarna kan skydda mot negativt inflytande.
  • att ungdomar med låg moral och svag föräldrakontroll tillbringar mer tid i brottsliga miljöer. Minskad kontroll kan delvis förklara varför ungdomar spenderar mer tid i dessa miljöer.
  • att ungdomar i områden med mer problem och låg kollektiv styrka, upplever att föräldrarna vet mindre om deras aktiviteter. Föräldrakontrollen är alltså viktigare här.

Påverka kompisval
– Föräldrar kan påverka vilka kompisar barnen har, och särskilt i områden med högre problemnivå är föräldrakontrollen viktig. Hur mycket föräldrar vet om vad barnen gör och vem de umgås med under tidiga tonåren påverkar hur mycket de dricker eller tar droger i senare tonår, säger Eva-Lotta Nilsson.

Ungas hemförhållanden kan få konsekvenser längre fram i livet och det är därför viktigt att fånga upp mönster tidigt, menar Eva-Lotta Nilsson. Avhandlingen visar att samspelet mellan barn och föräldrar varierar över kön och ålder, att föräldrasocialisationen är en dynamisk process som inte är lika för alla.
— All kunskap som kan fungera som hjälp för dem som jobbar med stödinsatser för familjer är viktig och där kan mina resultat vara en del, säger Eva-Lotta Nilsson.

Avhandling:
Parental socialization and adolescent offending.

Kontakt:
Eva-Lotta Nilsson, tel 040-665 76 86, e-post:  Eva-Lotta.nilsson@mah.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera