Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

För mammor som känner att de inte har kontroll över delar av livet och kämpar med relationen till sina tonårsbarn kan ett socialt stöd göra stor skillnad. Men detsamma verkar inte gälla för pappor i samma situation. Det visar en ny studie publicerad i Family process.

– Att vara tonårsförälder är inte alltid lätt. Vi ville titta på vad som kan göra det lättare att vara en varm och positiv förälder som har lämpliga regler för tonårsbarn, säger Terese Glatz, forskare i socialt arbete vid Örebro universitet, som gjort studien tillsammans med kollegor i USA.

Studien visar att föräldrar som känner att de har kontroll över sitt liv och sitt föräldraskap är mer konsekventa och bättre på att sätta gränser. Föräldrar med ett socialt stöd har en varmare relation till sina barn jämfört med föräldrar som är mer isolerade. Känslan av kontroll och ett socialt nätverk påverkar alltså föräldrar på olika sätt.

I nästa steg tittade forskarna närmare på hur man kan hjälpa föräldrar som känner att de inte har kontroll över sitt liv. Då upptäckte de en skillnad mellan mammor och pappor.

Socialt stöd gör att stressen minskar
– Ett socialt stöd visade sig vara en hjälp för mammor i föräldrarollen. Stödet kan innefatta både praktisk hjälp, med barnpassning, och emotionellt stöd i form av att ha någon som lyssnar när man har problem. För mammor som känner att de inte har kontroll över sitt liv kan ett socialt stöd göra att de får en bättre relation till sina barn.

– Att ha ett socialt stöd i stunder när man inte känner att man har kontroll kan göra att stressen minskar och mammor kan agera på ett mer positivt sätt gentemot sina barn, säger Terese Glatz.

Men för papporna i studien som uttryckte att de inte var i kontroll över sina liv gjorde det sociala stödet inte situationen bättre.

– Därför behöver vi arbeta på olika sätt med mammor och pappor som har problem. Stödinsatser för pappor behöver kanske fokusera på hur de ska få tillbaka känslan av kontroll specifikt medan arbetet med mammor kan innefatta hjälp att utöka sitt sociala nätverk.

Kontakt: Terese Glatz: E-post: terese.glatz@oru.se Telefon: 019 301205

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera