Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

De som läser företagens årsredovisningar tar mindre finansiella risker och får högre avkastning på sina pengar än de som bara hämtar sin information från massmedierna. Det visar Oscar Stålnacke i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Personer som i större utsträckning använder sig av information i tidningar, radio, tv och på internet tenderar att vara självsäkrare på sina förväntningar och tar en större finansiell risk men får i slutänden sämre aktieavkastning på besparingarna än de som använder dig av information som företag rapporterar i bland annat årsredovisningar, säger Oscar Stålnacke.

I sin doktorsavhandling har Oscar Stålnacke kombinerat data över individers aktieportföljer med en enkät som skickats ut till ett slumpmässigt urval av 3500 aktiesparare i åldrarna 18-73 år. Han har även studerat den finansiella riska som drygt 130 000 personer födda 1963 respektive 1973 har tagit under perioden 1999-2007.

En viktig förklaring till de förmögenhetsskillnader som finns såväl i Sverige som i andra länder, är att de som investerat i finansiella marknader, som till exempel aktier, har sett värdet av sina pengar öka i betydligt högre grad än de som stått utanför dessa marknader.

Minska förmögenhetsklyftor
Ett sätt att minska förmögenhetsskillnaderna i samhället är därför att öka andelen som investerar i finansiella marknader. För att kunna göra det krävs dock bättre förståelse för hur människor fattar finansiella beslut. Det handlar om beslut att ge sig in på aktiemarknaden och beslut om att köpa specifika aktier, och vad som påverkar människor när de fattar dessa beslut. Framför allt fokuserar avhandlingen på att öka förståelsen för den roll som individers förväntningar, informationsanvändning och interaktioner med andra spelar för besluten.

Resultat från tidigare studier visar bland annat att individer med längre erfarenhet från finansiella marknader, högre numerisk förmåga och större disponibel inkomst i större utsträckning köper aktier samt att de fattar bättre finansiella beslut. Resultaten i avhandlingen visar att dessa individer även har mer korrekta förväntningar som ligger närmare den faktiska risken och avkastningen på aktiemarknaden.

Resultaten i avhandlingen tyder även på att sociala interaktioner påverkar den finansiella risk som individer tar, vilket också är en viktig aspekt att ta hänsyn till för att förstå människors finansiella beslut.

– Om man politiskt vill öka antalet aktieägare för att minska förmögenhetsskillnaderna i samhället är det viktigt att förstå hur människor fattar ekonomiska beslut. Det är även av värde för banker att kunna se vilka risker människor är beredda att ta för att matcha dem med specifika fonder, säger Oscar Stålnacke.

Avhandlingen: What do you expect?: individual investors’ subjective expectations, information usage, and social interactions in financial decision-making

Kontakt: Oscar Stålnacke.Telefon: 090-786 64 97. E-post: oscar.stalnacke@umu.se

Om disputationen
Oscar Stålnacke, Handelshögskolan vid Umeå universitet, företagsekonomi, försvarar fredag 2 juni sin avhandling med den svenska titeln: Individuella investerares subjektiva förväntningar, informationsanvändning och sociala interaktioner vid finansiellt beslutsfattande (Engelsk titel: What do you expect? Individual investors’ subjective expectations, information usage, and social interactions in financial decision-making). Fakultetsopponent: Fil.dr. Anders Anderson, Handelshögskolan i Stockholm. Kl. 13.15-15.00. Samhällsvetarhuset, Hörsal C, Umeå universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera