Gånggriften Logårds kulle, Karleby socken, Falköping
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Under flera år har forskare från Göteborgs universitet genomfört arkeologiska undersökningar av stenåldersboplatserna i Karleby. Projektet handlar om hur det tidiga jordbruket organiserades, de olika sätt människor på stenåldern försörjde sig på, hur landskapet var organiserat och vilka samhällen som kunde byggas upp.

Under två veckor ska ett 40-tal arkeologistudenter fortsätta utgrävningen av boplats Karleby utanför Falköping. Detta för att finna svar på hur jordbruket såg ut för 5 000 år sedan. Platsen som undersöks ingår i det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Neolithic Lifeways och fokuserar på bosättningar, ekonomi och system för utbyte.

− Hur odlade de? Använde de gödsel? Hur såg fördelningen mellan kött och vegetabilier ut? Svaren får vi bland annat genom analyser av gamla ben och växtrester, säger Tony Axelsson, arkeolog vid Göteborgs universitet.

Genom detta kan forskare och studenter dra slutsatser kring hur jordbruket var uppbyggt, vad ekonomin vilade på samt få en inblick i grundförutsättningarna för det neolitiska samhällets uppbyggnad.

Ny förståelse av tidigt jordbruk
− Exempelvis är det möjligt att föreställa sig att ett system med fasta åkrar kan ge upphov till ett mer komplext samhälle. Genom våra analyser har vi också kunnat belägga hur ekonomin inte endast är lokal utan också innefattar andra områden där människor, djur och råmaterial har cirkulerat.

Ett lika viktigt syfte med undersökningen är att utbilda studenter i det senaste inom digitala dokumentationsmetoder, som till exempel användandet av GPS och totalstation, samt hur de data som genereras kan användas i den arkeologiska tolknings- och analysprocessen.

− Projektet går nu in i slutfasen och resultaten så här långt är spännande, vi kommer att förändra bilden av hur det tidiga jordbruket var konstituerat, säger Karl-Göran Sjögren arkeolog vid Göteborgs universitet.

Besök utgrävningen:
Under följande veckor är utgrävningen öppen för besökare och press: 9/5-12/5 och 15/5-18/5 samt 12/6-16/6 och 19/6-22/6.

Hitta till utgrävningen: Från Falköping kör mot Jönköping, sväng av mot Karleby. Efter kyrkan sväng höger strax innan brunt tegelhus. Länk till karta på hitta.se.

Kontakt:
Tony Axelsson, tel: 0705 854 494, e-post: tony.axelsson@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera