Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Antalet dödade i organiserat våld runt om i världen minskade under förra året för andra året i följd. Det visar nya data från fredsforskare vid Uppsala Conflict Data Program (UCDP). Den stora andelen konflikter med inblandning av externa aktörer är ändå väldigt oroande, enligt forskarna.

Under 2016 dödades lite över 102 000 personer i organiserat våld. Året innan var siffran just under 119 000. Det innebär att antalet dödade minskat med drygt 20 procent sedan toppåret 2014 då 131 000 dödades, vilket var det blodigaste året sedan folkmordet i Rwanda 1994.

Trots den godartade trenden de senaste två åren var 2016 det femte våldsammaste året under hela perioden 1989-2016.

– Det är för tidigt att säga om det vi ser är en långsiktig utveckling tillbaka mot de låga konfliktnivåer som världen upplevde i början av 2000-talet. Under den perioden låg antalet dödade i stort sett under 40 000 varje år, säger Marie Allansson, projektledare i UCDP.

Trenden drivs till stor del av utvecklingen i Syrien. Vapenvilan mellan regeringssidan och några av rebellgrupperna innebar minskad intensitet i striderna under delar av året. Detta gjorde att året som helhet såg färre dödade i Syrien trots den dramatiska belägringen av Aleppo och att Islamiska Staten pressades tillbaka i delvis hårda strider.

Ökad inblandning av externa aktörer
– Inblandningen av externa aktörer i konflikten är särskilt oroande, säger Lotta Themnér, projektledare i UCDP. Vi vet från tidigare konflikter att de mindre konflikterna växer till stora krig framför allt då stormakter ger sig in med stridande trupp, och särskilt då stormakter stödjer olika sidor.

Givet detta är det extra oroande att andelen konflikter med extern inblandning var på den högsta nivån sedan 1946, både under 2015 och 2016. Nästan 40 procent av världens väpnade konflikter involverar numera minst en extern aktör. De tre konflikter som krävde flest liv under 2016, Syrien (drygt 40 000 döda), Afghanistan (18 000 döda), och Irak (11 500) är alla konflikter med omfattande och långvarig inblandning av externa aktörer.

Totalsiffrorna gömmer att några konflikter blir mindre medan andra växer. Ett antal allvarliga konflikter från de senaste åren blev klart mindre våldsamma under 2016, särskilt i Ukraina, Pakistan och Nigeria. De konflikter som involverar Islamiska Staten växte emellertid i omfattning totalt sett.

Krigen i världen försköts till andra områden
Betydelsen av stormaktsinblandning framgår inte minst av den dramatiska utvecklingen i Östasien. Under det kalla kriget var Östasien det främsta slagfältet med Koreakriget, Vietnamkriget och många andra konflikter som blev en del av den världsomspännande stormaktsrivaliteten. Men under 1970-talet började en omsvängning som innebar att Kina och USA upphörde att föra krig mot varandra genom ombud och istället blev de facto allierade mot Sovjetunionen. Det innebar att krigen i världen försköts till andra områden under 1980-talet, framför allt till Afghanistan och delar av Afrika, men också Latinamerika.

– Trots att ett antal konflikter fortfarande är aktiva i Östasien är det ganska häpnadsväckande att se hur få människor som dödas i organiserat våld i regionen numera, särskilt med tanke på hur stor andel av världens befolkning som lever där, säger Erik Melander, ledare för forskningsprogrammet.

– Den Östasiatiska freden är en fantastisk framgång som vi kanske glömmer lite när vi med rätta bekymras av alla problem på andra håll, såsom i Mellanöstern. Man får inte heller glömma att det finns allvarliga risker i Östasien, bland annat ett antal territoriella dispyter, och de skulle i värsta fall kunna eskalera till stora krig på mycket kort tid, säger Erik Melander.

På Uppsala universitet avslutas nu ett sexårigt forskningsprogram om freden i Östasien finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, och ett stort antal publikationer har kommit ut eller är under utgivande.

Resultaten som presenteras i pressmeddelandet kommer att publiceras i Journal of Peace Research.

Kontakt:
Projektledare Marie Allansson, tel: 018-4717115, e-post: marie.allansson@pcr.uu.se
Projektledare Lotta Themnér, tel: 070-4250533, e-post: lotta.themner@pcr.uu.se
Professor Erik Melander, tel: 070-4250462, e-post: erik.melander@pcr.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera