För att dra ner på kemiska bekämpningsmedel, utvecklas nu en teknik där virusangrepp på potatisplantor kan upptäckas med hjälp av infraröd teknik.

Potatis är ett av våra viktigaste livsmedel, men även en av de grödor som behandlas mest med kemiska bekämpningsmedel. Ett stort fokus inom forskningen är just att minska mängden kemiska bekämpningsmedel som släpps ut i miljön.

Ett nystartat forskarföretag, Enlighted Detection AB, med kopplingar till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, har tagit fram en ny teknik för att odla grödor med mindre miljöpåverkan – genom att upptäcka virusangrepp i tid. Bolagets första investerare är SLU Holding AB som hoppas att den nya tekniken kommer revolutionera giftfri odling.

Smittade plantor kan gallras bort
Den kanske största fördelen med att använda infraröd teknik är att sjukdomar kan identifieras upp till tio dagar tidigare än vid okulär besiktning. Det innebär att plantan hinner tas bort innan smittan sprids vidare i fältet. Plantorna avlägsnas manuellt och när spridningen minskas, minskar samtidigt behovet av bekämpningsmedel.

Bolaget Enlighted Detection AB bygger på Velemir Ninkovics forskning. Han är docent på institutionen för växtproduktionsekologi på SLU och har, tillsammans med andra forskare och samarbetspartner, utvecklat en ny teknik som går ut på att identifiera infekterade potatisplantor. Det görs genom att mäta de temperaturförändringar som uppstår vid en infektion, med en infraröd kamera.

– Potatisplantan reagerar på infektioner genom att förändra bladtemperaturen. Tekniken kan upptäcka de här temperaturförändringarna som bildar ett speciellt mönster på bladen, säger Velemir Ninkovic.

Det är det här mönstret som används för att skilja ut sjuka plantor. Genom att ta bort sjuka plantor på ett tidigt stadium hindras bladlöss från att sprida infektionen, och smittan kan minskas i odlingen.

Användas för flera grödor
Enlighted Detection AB vidareutvecklar tekniken i fält tillsammans med bland andra bildanalytiker på Linköpings universitet och specialister på kamerateknik. Den utvecklade produkten kommer att kunna monteras på självgående maskiner och drönare.

­– Vi tror att potatisplantorna bara är första steget, den här tekniken kommer också att kunna användas på andra slags grödor och för att upptäcka andra slags skador, fortsätter Velemir Ninkovic.

Tekniken kan göra så att fler potatisodlare kan sälja sin skörd som utsädespotatis. Det ökar intäkterna för odlaren upp till sju gånger jämfört med att sälja skörden som matpotatis.

– Vi på SLU Holding är glada över att fått möjlighet att investera i Enlighted Detection AB, Redan nu finns flera andra investerare som visar intresse för bolaget, säger Urban Eriksson, VD på SLU Holding AB.

– SLU Holding är en stark samarbetspartner och ett bra sätt för mig att föra vidare kunskap från forskningen så den kan utnyttjas i samhället, avslutar Velemir Ninkovic.

Kontakt:
Christer Frånlund, SLU Holding AB. Telefon: 018-67 14 50, 072-248 67 17, E-post:christer.franlund@slu.se
Velemir Ninkovic, Enlighted Detection AB. Telefon: 018-67 25 41, E-post: velemir.ninkovic@slu.se

Läs mer: Enlighted Detection AB

Om SLU Holding
SLU Holding:s uppgift är att tillsammans med forskare och studenter skapa hållbar tillväxt och utveckling i samhället. Verksamheten bygger på att backa upp gröna innovationer – från idé till marknad, och att investera i tidiga skeden. SLU Holding har funnits sedan 1995.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera