Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Allt fler chefer utövar idrott på mycket hög nivå. De sportiga toppcheferna kopplar dessutom aktivt sitt idrottsutövande till den egna chefsidentiteten. Och skapar ett ideal som också påverkar och ställer nya krav på medarbetarna i den organisation de leder, visar forskning från Stockholms universitet.

Janet Johansson vid Stockholm Business School/Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, har i sin avhandling tittat på kopplingen mellan livsstilsbeteenden, som att utöva idrott på mycket hög nivå, och att utveckla självkänslan i rollen som ledare.

Hon har i sin studie intervjuat en grupp mycket vältränade toppchefer i Sverige. En tydlig slutsats är att dessa ledare aktivt kopplar vad de gör i privatlivet till sin identitet som ledare.

– Man ska alltså inte underskatta betydelsen av att privatliv och ledarskap hänger ihop. Dessa toppchefer tolkar sina idrottsliga ansträngningar i privatlivet för att uttrycka viktiga värderingar och tankar om ”vem de vill bli” som chefer. Idrottsliga strävanden blir på så sätt en källa till förändring i chefsjaget, säger Janet Johansson.

Bedömer andra utifrån sina atletiska ideal
Genom att införliva sportsliga värden med sin förståelse av vad det innebär att vara den ideala ledaren skapar de extremsportande toppcheferna en idealiserad bild av sig själv som atletiska ledare. Och det handlar inte bara om hur de ser på sig själva utan påverkar även hur de ser på värderingar i samhället och i organisationen.

– Detta ideal påverkar även företagskulturen. De sportiga cheferna bedömer inte bara sig själva utifrån de här idealen utan även andra. De vill, av välvilja, gärna påverka alla andra att bli lika hälsosamma och aktiva som de själva är. Men de initierar på så sätt också en urvalsprocess som potentiellt kan leda till upphöjning av vissa människor och uteslutande av andra, säger Janet Johansson.

Generellt är det fler manliga än kvinnliga chefer som idrottar på toppnivå. Men både manliga och kvinnliga chefer använder sina idrottsinsatser i skapandet av en ideal bild av sig själva som ’bra ledare’. Även om det finns vissa olikheter.

Skapar en maskulin idealbild
– Både män och kvinnor skapar en förstärkt ledarskapskultur med hjälp av att prata om sin upplevelse kring sportandet. Manliga chefer skapar en ny typ av maskulin idealbild genom att demonstrera hur de själva springer, åker skidor eller cyklar. För många kvinnliga chefer innebär idrottsinsatsen ett tillstånd där de kan ses som ’lika bra’ som de manliga cheferna, säger Janet Johansson.

I sin studie har Janet Johansson intervjuat 24 företagsledare, i sin avhandling fokuserar hon på fem av dessa i en djupanalys. Gemensamt hos de här ledarna är att de aktivt kopplar sin livshistoria kring sport till sin berättelse om nödvändiga ideala egenskaper för en ledare. Cheferna använder olika uthållighetssporter som en indikation för viktiga ledarskapskompetenser.

Avhandlingen: Janet Johansson disputerade den 20 april med avhandlingen ”Sweat is weakness leaving the body. A study on the self-presentational practice of sporty top managers in Sweden.

Kontakt: Janet Johansson, Företagsekonomiska institutionen/Stockholm Business School, e-post: janet.johansson@sbs.su.se, telefon: 08-16 19 78, mobil: 070-725 68 05

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera