Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Företag börjar flytta hem sin varuproduktion till Sverige igen. Produktion långt borta är svårt att kombinera med kunder som kräver sin vara direkt och dessutom unikt anpassad just till dem, säger Per Hilletofth, professor vid Högskolan i Gävle.

Trenden att företag flyttar produktionen utomlands för att sänka tillverkningskostnaden, har börjat vända. Anledning är att företagen identifierar problem med kvalitet, leveransproblem, kompetensproblem, rättighetsproblem eller infrastrukturproblem.

– Företagen stirrade sig blinda på tillverkningskostnaden och de upptäckte inte alla dolda kostnader. Om man tittat på totalkostnaden för att leverera produkten till marknaden, och inkluderat bland annat transporter, kvalitetsbrister och lagring, då kanske man hade kommit till ett annat beslut, säger Per Hilletofth.

Livscykeln kort för produkterna
Trenden på många marknader och i många industrier är dessutom att kunderna mer och mer vill anpassa sina produkter. Livscykeln är idag kort för de flesta produkter och nya modeller krävs hela tiden.

– Det är väldigt problematiskt att kombinera en hemmamarknad som går mer och mer mot unika artikelnummer med en lång försörjningskedja, med högvolymproduktion i till exempel Kina.

– Förnyelsen kräver närhet mellan olika funktioner i försörjningskedjan, mellan produktion, marknad, produktutveckling och logistik. Helheten måste fungera och då måste produktionen komma närmare.

Ett hållbart varumärke
En annan av drivkrafterna för företagen att flytta tillbaka produktion är att de eftersträvar en större hållbarhetsprofil.

– Det är lättare att ha en hållbar verksamhet i Sverige, än i många andra delar av världen, och du kan acceptera en lite högre kostnad då en starkare hållbarhetsprofil kan sälja bättre.

– Uppköpta företag väljer till exempel ofta att ha kvar produktion i Sverige därför att det finns ett varumärke i det.

Hjälpa regionala företag
Forskarna vid Högskolan ska nu med hjälp av ett beslutsstöd hjälpa regionala företag att fatta långsiktigt hållbara beslut om produktionslokalisering, beslut där hänsyn tas till hela försörjningskedjan.

– Vi söker företag i regionen som är intresserade av och vill skaffa sig mer kunskap inom området. Vi vill få ihop en grupp företag som tycker dessa frågor är spännande och en startpunkt blir ett seminarium i juni, säger Per Hilletofth.

En studie som Per Hilletofth gjort tillsammans med några kollegor visade att företag lyfte fram tre motiv till att de flyttat tillbaka produktion till Sverige. De ville öka kundanpassningen, flexibiliteten och minska tiden från beställning till leverans.

Kontakt: Per Hilletofth, professor i logistik vid Högskolan i Gävle, Tel: 072-226 83 81
E-post: per.hilletofth@hig.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera