Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Arbetspendlare som bor i Sverige och jobbar på danska sidan belastar de skånska kommunernas välfärdssystem utan att betala skatt där.
– I en alltmer globaliserad värld behöver lagstiftning och beskattning hänga med. På sikt borde man göra ett nytt skatteavtal, alternativ ett tillägg till det i form av en Lex Öresund, säger Yvette Lind i en avhandling vid Umeå universitet.

I en alltmer globaliserad värld behöver lagstiftning och beskattning hänga med. Såväl för att säkra samhällets intäkter som för att öka rättssäkerheten för den enskilde och skapa ekonomisk rättvisa mellan länder och kommuner. Det visar Yvette Lind i en ny avhandling vid Umeå universitet, som bland annat berör pendlingen över Öresund.

– Det går att dels på kort sikt göra justeringar som enkelt kan implementeras i ländernas befintliga lagstiftning, dels skapa ett transnationellt regelverk vilket förstås är mer komplicerat, säger Yvette Lind.

I sin doktorsavhandling har Yvette Lind studerat skatteregler och socialförsäkringsregler i två gränsregioner: Öresund och Meuse-Rhen. I en komparativ studie analyseras reglerna i fyra länder i de två regionerna, Belgien/Nederländerna i Meuse-Rhen och Sverige/Danmark i Öresund.

Rättspluralism leder till osäkerhet
När flera länder blir inblandade kan ett större antal rättskällor – nationell rätt, EU-rätt samt den internationella skatterätten – tillämpas. Det blir vad som jurister kallar rättspluralism. Det kan leda till osäkerhet om vilka rättskällor som är tillämpliga i det enskilda fallet och det kan leda till olika rättsliga utgångar, vad jurister kallar rättspolycentri. I avhandlingen analyserar Yvette Lind konkreta exempel och ger förslag till lösningar.

Under 2015 arbetspendlade drygt 15000 personer dagligen över Öresund. Det stora flertalet bor i Skåne och pendlar till jobb på den danska sidan. Enligt skatteavtalet mellan Danmark och Sverige sker beskattningen i det land där arbetet är utfört, det vill säga oftast i Danmark.

Problemet är att de som bor i Sverige nyttjar den svenska välfärden och då belastar de skånska kommunerna utan att betala skatt där. Enligt skatteavtalet fördelas en del av skatteintäkterna tillbaka till Sverige, men då inte direkt till de berörda kommunerna utan till det kommunala utjämningssystemet som de skånska kommunerna därmed blir beroende av.

Mer neutral rättslig sits för gränspendlare
– Skatteavtalet skulle kunna justeras för att kompensera bättre för orättvisorna men på sikt borde man göra ett nytt skatteavtal, alternativ göra tillägg till det i form av en Lex Öresund, säger Yvette Lind.

Den föreslagna Lex Öresund skulle ha till syfte att placera gränspendlarna i en mer neutral rättslig sits med hänsyn till skatter och socialförsäkringar. I förslaget ingår en administrativ tribunal med representanter från såväl den svenska som danska sidan, som tillsammans kan tolka vilka regler som gäller i olika fall. Detta för att minska rättspluralismen och rättspolycentrin samt öka förutsägbarheten i tolkningen och därmed bidra till en ökad rättssäkerhet för gränspendlarna.

Allt i syftet att gränsöverskridande regioner ska kunna fortsätta integreras ekonomiskt.

Kontakt: Yvette Lind Mobil: 070 – 254 26 39 E-post: yvette.lind@umu.se

Disputationen: Yvette Lind, Juridiska institutionen, Umeå universitet, försvarar måndag 24 april sin avhandling med den svenska titeln:”Att korsa en gräns” – En komparativ skatterättslig studie av konsekvenserna relaterade till gränsarbete i Öresund- och Meuse-Rhine regionerna. Engelsk titel:”Crossing a Border” – A comparative Tax Law Study on the Consequences of Cross-Border Work in the Öresund- and Meuse-Rhine Regions. Fakultetsopponent: Docent Martin Berglund, Juridiska institutionen, Uppsala universitet. Samhällsvetarhuset S213h, Umeå, kl. 10-15-12.00.

Yvette Lind är uppvuxen i Kalix men bosatt i Umeå.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera