Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Personer från mellanöstern boende i Sverige blir egenföretagare vid lågkonjunktur, vilket innebär att det är omständigheterna som gör att de blir egenföretagare – för att få arbete, helt enkelt. Det är en av slutsatserna i Chizheng Miaos avhandling, som studerat egenföretagande, lycka och internationell handel utifrån ett nationalekonomiperspektiv.

Chizheng Miao, doktorand vid Linnéuniversitetet, har undersökt hur antalet utrikes födda, främst från Mellanöstern, som blivit egenföretagare påverkas av arbetslösheten på den lokala arbetsmarknaden. Han har också funnit att det finns en könsskillnad när det gäller egenföretagandet. Kvinnor påverkas mer av ickeekonomiska skäl, som till exempel familjeskäl. Detta visar vikten av att ha en heterogen arbetsmarknad för egenföretagare.

I avhandlingens andra del studerar Chizheng Miao de aspekter av egenföretagande som inte handlar om pengar.

– Jag har undersökt skillnader i livskvalitet, såsom lycka, mellan lönearbetare och egenföretagare, förklarar han och fortsätter:

Egenföretagande ett frivilligt beslut
– Jag valde Kina som exempel eftersom studier rörande livskvalitet inte är så vanliga i utvecklingsländer. Slutsatsen jag har dragit är att det inte är sämre att vara egenföretagare än lönearbetare i utvecklingsländerna, när det kommer till livskvalitet. Dessutom tyder mina resultat på att egenföretagande sannolikt är ett frivilligt beslut, inte något man tvingas till av omständigheter. Därför vill jag poängtera vikten av att använda livskvalitetsdata som komplement när man utvärderar arbetskvalitet i utvecklingsländer.

Den tredje och sista delen handlar om den ökande importen från Kina. Miao konstaterar att lönen hos varken anställningar inom eller utanför tillverkningsindustrin i Sverige påverkas i hög grad av denna ökande import. Låginkomsttagares lön verkar inte påverkas alls, medan medel- och höginkomsttagares lön istället påverkas positivt. Dessa resultat tyder på att den ökade importen från Kina kommer sannolikt att vara ett komplement till svenska produkter.

– Trots att den ökande importen från Kina inte påverkar sysselsättningen i Sverige i särskilt hög grad, när det kommer till löner, måste ändå viss uppmärksamhet riktas mot den potentiella ökningen av inkomstklyftan mellan låg- och höginkomsttagare som den ökande importen från låginkomstländer kan bli orsak till, poängterar Chizheng Miao.

Chizheng Miao kommer ursprungligen från Kina och har studerat nationalekonomi vid Uppsala universitet. Sina doktorsstudier vid Linnéuniversitetet påbörjade han 2012.Disputationen äger rum den 10 april kl 13.15 i sal Weber, Växjö

Avhandlingens titel: Essays on self-employment, happiness and international trade

Kontakt:
Chizheng Miao, chizheng.miao@lnu.se
Carina Sörgårn, kommunikatör, carina.sorgarn@lnu.se, 0705-25 87 99

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera