Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att gå i pension utgör en viktig brytpunkt livet. Vissa har drömt om pensionsdagen länge, vissa måste gå på grund av att de är utslitna eller sjuka. Andra vill inte alls sluta jobba. I boken ”Farväl till arbetet” har forskare lyssnat till människors egna röster om pensioneringen.

Att veta hur människor upplever pensionen är viktigt för att både motverka ohälsa och öka välbefinnandet hos äldre. För att ta reda på vad pensionen betyder för människor har forskarna intervjuat personer både före och efter pensionstillfället.

– Vi ville veta mer om den mening som människor själva ger pensioneringen. Ofta sammanfaller pensioneringen med andra händelser i livet och kan väcka existentiella frågor till liv, säger Anna Lund som är docent i sociologi på Linnéuniversitetet och en av författarna till boken.

Att gå i pension förändrar ofta hur människor ser på sin vardag. Berättelserna pekar på att det finns en social ojämlikhetsproblematik som påverkar erfarenheterna kring pensioneringen. Betydelsen av till exempel yrkeslivet, familj och fritidsintressen kan få en annan eller förstärkt betydelse under denna övergång i livet.

Bortom statistiken
Tidigare forskning om pensionering har haft ofta haft fokus på siffror och statistik. I den nya boken ”Farväl till arbetet” sätts frågan i nytt ljus.

– Ett viktigt resultat handlar om att individer har ett stort behov av att få tala om sina erfarenheter och tankar om livet i samband med pensioneringen, säger Anna Lund.

Andra resultat i studien pekar på att negativa förändringar i yrkeslivet påverkar beslutsprocessen att gå i pension. Arbetsrelaterade förslitningsskador, omorganisering eller känslor av maktlöshet gentemot överordnade har ibland utgjort väsentliga faktorer som drivit på beslutsprocessen. För dessa personer kan pensioneringen vara ett sätt att ta avstånd och hävda ett oberoende från arbetet. Men i studien finns även personer som gärna vill fortsätta jobba och dessa behöver hitta strategier för att förhålla sig till den nya vardagen.

Boken: Farväl till arbetet, på förlaget Nordic Academic Press. (Författare: Mattias Bengtsson, Göteborgs universitet, Marita Flisbäck, Göteborgs universitet och Anna Lund, Linnéuniversitetet)

Kontakt:
Anna Lund, nås enklast via e-post: anna.lund@lnu.se
Josefin Fägerås, kommunikatör, josefin.fageras@lnu.se, 072-528 14 30

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera