Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Skärmspelet Tetris kan förebygga obehagliga påträngande minnen, som en del av oss utvecklar efter traumatiska händelser. Personer som råkat ut för motorolyckor får minskade symtom av påträngande minnesbilder om de inom sex timmar efter olyckan spelar Tetris, efter att ha återkallat minnet av olyckan.

Studien, som genomförts av forskare vid Karolinska Institutet tillsammans med bland annat brittiska forskare vid Oxfords universitet, publiceras i tidskriften Molecular Psychiatry.

Posttraumatisk stress (PTSD) kan drabba personer som har varit med om trauman som krig, tortyr, våldtäkter, motorolyckor eller andra situationer där de upplevde att deras eget eller någon annans liv var i fara. Alla som är med om trauman utvecklar inte den här formen av psykologisk ohälsa, men för den drabbas är ett av de vanligaste symtomen återkommande och påträngande minnesbilder av det skrämmande traumat, som i dagligt tal kallas flashbacks.

Som behandlingsform för den som redan har utvecklat dessa symtom på PTSD används ofta kognitiv beteendeterapi, men i dag saknas förebyggande insatser.

Emily Holmes, professor i psykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, har länge studerat vilka förebyggande effekter som skärmspelet Tetris, tillsammans med andra beteendepsykologiska åtgärder, kan ha på obehagliga, påträngande minnen.

Hindrade traumatiska minnesbilder att fastna
Tidigare har hon studerat friska individer i kontrollerade labbmiljöer. Tillsammans med Lali lyadurai, forskare vid Oxfords universitet, har hon nu för första gången tagit sin modell vidare och gjort kliniska studier på personer som har råkat ut för motorolyckor. Tidigare studier visar att ungefär var fjärde person som varit med om en motorolycka utvecklar PTSD.

– Vår hypotes var att de påträngande minnesbilderna skulle bli färre till antalet om de drabbade fick spela Tetris som en del av en beteendepsykologisk intervention medan de väntade på akuten. Eftersom spelet är visuellt krävande ville vi se om det kunde förhindra att de traumatiska minnesbilderna befästes, säger Emily Holmes.

I studien ingick 71 patienter som varit med om en motorolycka. På akutmottagningen fick hälften av dem genomgå en behandlingsinsats där det ingick att också spela skärmspelet Tetris medan hälften fick utföra en annan uppgift.

Samtliga genomförde uppgiften inom sex timmar efter motorolyckan. Resultatet visade att forskarna hade rätt i sin hypotes. De som hade spelat Tetris hade färre påträngande minnen totalt sett den närmsta veckan efter olyckan jämfört med kontrollgruppen. Forskarna kunde också se att dessa minnesbilder klingade av snabbare.

Viktig första vecka efter olyckan
– Den första veckan är betydelsefull för våra patienter, man åker hem och måste anpassa sig och ta hand om sig själv, då är det svårt med påträngande minnen. Ofta handlar det om flera påträngande minnesbilder om dagen, säger Lali Iyadurai.

Forskarna huvudfokus var antalet påträngande minnesbilder veckan efter traumat. Därför behövs mer forskning på större patientgrupper för att bland annat se om de positiva psykologiska effekterna håller i sig under en längre tid, som till exempel en månad då man som tidigast kan ställa diagnosen PTSD. Men också om tekniken med skärmspel kan användas för personer som redan har utvecklat PTSD, som till exempel flyktingar, där nästan varannan har symtom på PTSD.

– Vem som helst kan påverkas av ett trauma. I framtiden skulle det kunna göra stor skillnad för ett stort antal människor om vi kan använda enkla beteendepsykologiska åtgärder med skärmspel för att förebygga lidande efter trauman, så att de slipper plågsamma minnen. Men mer forskning behövs inom området, säger Emily Holmes.

Forskarna vid Karolinska Institutet och Oxfords universitet har samarbetat med kollegor vid Medical Research Council Cognition and Brain Sciences Unit, Cambridge i Storbritannien, Ruhr universitet i Tyskland och East Anglia universitet i Storbritannien. Arbetet har finansierats med medel från bland andra Medical Research Council i Storbritannien, UK National Institute for Health Research och The Wellcome Trust.

Artikel: Preventing Intrusive Memories after Trauma via a Brief Intervention Involving Tetris Computer Game Play in the Emergency Department: A Proof-of-Concept Randomized Controlled Trial, Lalitha Iyadurai, Simon E. Blackwell, Richard Meiser-Stedman, Peter C. Watson, Michael B. Bonsall, John R. Geddes, Anna C. Nobre, Emily A. Holmes, Molecular Psychiatry, online 28 March 2017, doi:10.1038/mp.2017.23.

Kontakt: Emily Holmes, psykolog, professor. Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Mobil: 073 7121541 E-post: emily.holmes@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera