Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att kunna provta vägdamm är viktigt i arbetet för att minska halterna av farliga partiklar i vår omgivningsluft. Provtagning har gjorts under många år av Statens Väg- & Transportforskningsinstitut, VTI. Nu är flera länder intresserade av just VTI:s utrustning.

– Det är en stor fördel om flera länder använder samma utrustning och analyserar på samma sätt eftersom vi då kan jämföra data från flera länder och lära oss mer av varandra, säger Mats Gustafsson som är forskare på VTI.

Han har lång erfarenhet av att provta vägdamm med den så kallade Wet Dust Sampler (WDS), som är en vattenbaserad utrustning för provtagning och analys av vägdamm.

WDS kombinerar tidsstyrd, repeterbar högtryckstvätt av en provyta med uttryckning av provet till en provflaska med hjälp av tryckluft. Provet kan analyseras avseende mängd olösligt material, provets storleksfördelning och kemiska sammansättning, samt mängd och sammansättning av vattenlösliga ämnen.

Luftkvaliteten i fokus
Provtagaren har använts sedan 2006 i ett flertal forsknings- och utredningsprojekt, där vägdammets betydelse för luftkvaliteten är i fokus. Dammförrådets utveckling under året i förhållande till naturliga faktorer liksom till trafik och driftåtgärder har studerats och bidragit till unik kunskap om dammets egenskaper och dynamik och vilka faktorer som är viktiga för att kunna minska dammets inverkan på luftkvaliteten. Uppdragsgivare är både myndigheter, kommuner och företag.

Mats Gustafsson berättar mer om sin forskning kring luftkvalitet i filmen:

Trafikverket, Vinnova och Statens vegvesen (Norge) har bidragit till utvecklingen av provtagaren, som från 2017 även används av Statens vegvesen i Norge och av Nordic Envicon Oy i Finland. Den blir därmed den första provtagningsmetoden för vägdamm i världen, som finns i flera exemplar och används i flera forskningsmiljöer, vilket kommer att bidra till ökade datamängder och till utvecklingsmöjligheter för såväl provtagnings- som analysmetodik.

Kontakt:
Mats Gustafsson, forskare VTI, 013- 20 43 26

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera