Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

När tre professionella aktörer inom ungdomsvården förstår varandras mål och riktning blir samarbetet mer framgångsrik, enligt en studie i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. En samstämmig triad är tre aktörer som tillhör olika kategorier som är överens och inte strider mot varandra.

Goran Basics studie, där syftet var att analysera exempel på framgångsrikt samarbete inom socialt arbete i svensk ungdomsvård, visar att detta gällde även om samarbetet bara var framgångsrikt under kortare sekvenser under ett möte.

Syftet var också att analysera hur och när aktörerna inom ungdomsvården i Sverige visade upp lyckad samverkan och vilka mönster som var involverade i konstruktionen av detta fenomen.

Det är inte officiella möten i sig som är avgörande för ett lyckat samarbete, enligt studien. Istället måste de olika parterna bokstavligt och bildligt förstå varandra, liksom varandras arbetsmetoder, mål och motiv. När flera olika yrkesgrupper deltar i mötet stimuleras framgångsrikt samarbete.

Triader över organisationsgränserna
Resultaten visar också att bildandet av större allianser eller så kallade triader över organisationsgränserna säkerställer ett framgångsrikt samarbete. En samstämmig triad är tre aktörer som tillhör olika kategorier som är överens och inte strider mot varandra. Det handlar om olika konstellationer, till exempel mellan den ungdom som behandlas tillsammans med socialtjänst och behandlingshem eller chefer och samordnare.

När de professionella aktörerna skapar en sammanhängande triad med utomstående aktörer (föräldrar eller ungdomar) för att underlätta spänningen från tidigare konflikter, skapas framgångsrikt samarbete. Genom att vissa professionella tar avstånd från andra professionella samarbetsparter kan konflikter suddas bort så att det skapas nya förutsättningar för samstämmighet i triaden.

Studien bygger på 119 fältobservationer av organiserade möten samt informella träffar vid besök på institutioner i Sverige, socialtjänstkontor och Statens institutionsstyrelses huvudkontor.

Artikel: Basic, Goran (2017) Observed successful collaboration in social work practice: coherent triads in Swedish juvenile care. European Journal of Social Work, DOI: 10.1080/13691457.2017.1289897.

Kontakt: Goran Basic, docent, 0470-70 89 59 goran.basic@lnu.se och Tove Nordén, kommunikatör, 070-367 14 53

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera