Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Decenniers globala klimatuppvärmning har försurat havsvattnet och påverkat ekosystemet i den västra delen av Norra ishavet. Det visar en internationell grupp forskare i en ny studie som publiceras i Nature Climate Change.

Norra ishavet, Arktiska havet eller Arktiska oceanen är världens nordligaste hav. Det innefattar Nordpolen och omges av Norge, Ryssland, Kanada, Grönland och Alaska. Här har den globala klimatuppvärmningen orsakat stora och snabba förändringar. Provtagningar som internationella forskare gjort mellan 1990 och 2010 visar ökande områden av försurning i den västra delen av Norra ishavet.

Försurningen påverkar kalkskal
Kalkskal, kalciumkarbonat, är en byggsten för vissa marina arter. Aragonit är den mest lösliga kristallformen av kalciumkarbonat som en del marina organismer producerar.

– När havet blir surare påverkas kalkskalen och de riskerar att lösas upp, säger Leif Anderson, som är marin kemist vid Göteborgs universitet och den ende svenske deltagaren i den internationella forskningsgruppen som står bakom denna rapport.

Ju surare Norra ishavet blir, desto besvärligare blir det för kalkskalsproducerande marina organismerna att överleva. Ett mått på hur tuff havsmiljön i Norra ishavet är visar graden av löslighet av kalciumkarbonat, den så kallade mättnadsgraden.

– Vi ser i våra mätningar att de områden som är undermättade på kalciumkarbonat har ökat. Till exempel så påverkas en typ av vingsnäcka som heter pteropod. Denna bygger upp kalkskal av aragonit som börjar vittra när vattnet blir undermättat.  Om undermättnaden blir omfattande kan arten minska kraftigt och då påverkas naturligtvis även marina arter som lever på denna.

Rubbningar i ekosystemet
Om en marin art längst ner i näringskedjan försvinner ger det följdverkningar för de arter som behöver den som föda. Det inverkar alltså på organismer högre upp i näringskedjan och påverkar hela ekosystemet.

– Vi har ju tidigare gjort observationer att problemen i Norra havet är allvarliga men nu har vi data som visar att de ökar, att vi har allt större områden som är undermättade med avseende på kalciumkarbonat och det hotar naturligtvis delar av ekosystemet, säger Leif Anderson.

Artikeln: Oceanography: Ocean acidification without borders Richard G. J. Bellerby. Nature Climate Change

Kontakt: Leif Anderson, professor vid Institutionen för marina vetenskaper.Tel: 031-786 9005, E-post: leif.anderson@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera