Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Med hjälp av tiotusentals hudbiopsier och över hundra kilo hud har forskare vid Karolinska Institutet sett hur två undergrupper av immunceller beter sig i frisk hud. De har även identifierat dessa celler vid de inflammatoriska sjukdomarna psoriasis och vitiligo. Studien öppnar upp för mer målinriktade lokalbehandlingar av fläckvisa inflammatoriska sjukdomar i huden.

Frisk hud skyddas mot mikrobiella angrepp av olika sorters skyddande immunceller, bland annat T-celler. Vid kroniska inflammatoriska sjukdomar hamnar hudens immunsystem i lokal obalans. Hos personer med sjukdomen vitiligo, som får pigmentbortfall på vissa hudfläckar, dominerar en viss sorts T-celler i de sjuka hudpartierna. För psoriasisdrabbade har en annan sorts T-celler ökat till antalet.

I studien kan två forskargrupper, ledda av Yenan Bryceson och Liv Eidsmo, visa hur dessa två undergrupper av T-celler fungerar för att skydda den friska huden från yttre angrepp, men också hur dessa celler ansamlas i psoriasis och vitiligo.

Doktoranden Stanley Cheuk med kollegor använde upp till 1500 hudbiopsier per experiment och totalt flera hundra kilo frisk hud när de genomförde de kritiska experimenten i studien.

Studerade hur celler beter sig i frisk och inflammerad hud
– Genom att kombinera genanalys av ett litet antal immunceller från frisk hud med funktionella experiment har vi definierat två undergrupper av minnesimmunceller och i detalj kunnat studera hur dessa celler beter sig i frisk och inflammerad hud, säger Liv Eidsmo, forskare vid institutionen för medicin, Solna.

Vid vitiligo ansamlas en viss undergrupp av T-celler, CD49a+, som känner igen och är redo att döda pigmentceller. Vid psoriasis är de sjuka hudpartierna fulla av en annans sorts T-celler, CD49a-, vilka i sin tur producerar IL-17, ett protein som orsakar inflammationen. I frisk hud däremot ligger både CD49a+ och CD49a-cellerna vilande, men båda dessa undergrupper kan snabbt aktiveras och få inflammatoriska och celldödande funktioner när de stimuleras med proteinet IL-15, som utsöndras från hudceller vid fara. På så vis kan dessa celler försvara och blixtsnabbt rensa bort oönskade mikrobiella angrepp.

– Om man kan tyda de lokala immunologiska förändringar, som ger upphov till ansamling av en av undergrupperna vid dessa fläckvisa sjukdomar, öppnar det upp för mer målinriktade lokalbehandlingar, säger Liv Eidsmo.

Studien har finansierats av Vetenskapsrådet, Ragnar Söderbergs Stiftelse, Wallenbergstiftelserna, Hudfonden, Psoriasisförbundet och ALF.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Immunity: CD49a expression defines tissue-resident CD8+ T cells poised for cytotoxic function in human skin, Stanley Cheuk, Heinrich Schlums, Irène Gallais Sérézal, Elisa Martini, Samuel Chiang, Nicole Marquardt, Anna Gibbs, Ebba Detlofsson, Andrea Introini, Marianne Forkel, Charlotte Höög, Annelie Tjernlund, Jakob Michaëlsson, Lasse Folkersen, Jenny Mjösberg, Lennart Blomqvist, Marcus Ehrström, Mona Ståhle, Yenan Bryceson och Liv Eidsmo, Immunity, online 14 February2017, DOI: 10.1016/j.immuni.2017.01.009

Kontakt: Liv Eidsmo, läkare, docent. Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet. Tel: 076-8125004 E-post: liv.eidsmo@ki.se“>liv.eidsmo@ki.se
Yenan Bryceson, forskare. Institutionen för Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet. Tel: 070-443 19 44 E-post: Yenan.Bryceson@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera