Artikel från Uppsala universitet

Hur mycket kommer solen att skina och hur mycket el kommer samhället att behöva de närmaste dagarna? Det behöver man kunna svara på för att solel ska bli en pålitlig energikälla. Därför har forskare vid Uppsala universitet dragit igång ett projekt där de ska träna datorer i att ställa prognoser om de närmaste dygnen.

– Målet är att kunna skapa säkra modeller för intelligent prognostisering av både elanvändning och solelproduktion. Det kan lägga grunden till att bygga smarta elnät, säger Joakim Munkhammar, projektledare i forskargruppen Bebyggelsens energisystem vid Uppsala universitet.

Att integrera solel i kraftsystemet i stor skala kan bli problematiskt, i och med att solelproduktionen varierar snabbt när moln passerar över solpanelerna. Väderförändringar mellan soligt och molnigt kan i framtiden innebära utmaningar till exempel för lokalnätsägare med stora andelar solel i sina nät, inte bara i Sverige utan i stora delar av världen.

Förutspå solelproduktion och elanvändning
Uppsala universitet har tillsammans med STUNS, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle, och landstingsservice vid Region Uppsala startat ett projekt för att titta på hur beräkningar av elanvändningen och produktionen kan gå till.

Med hjälp av bland annat statistiska modeller och artificiell intelligens är tanken att träna datorer i att förutspå solelproduktion och elanvändning. Projektet finansieras inom Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram Samspel.

Forskare vid Uppsala universitet ska utveckla och tillämpa avancerade datormodeller, som baseras på datainsamling från Region Uppsalas solelanläggningar.

Prognostiseringsmodeller för solel
– Antalet lokala, decentraliserade energisystem, baserade på till exempel solel, ökar mycket just nu på många platser i världen. I och med att förnybar energi ofta innebär stora utmaningar för elsystemen kan resultaten från vårt projekt bli mycket viktiga för framtidens elnät, säger Fredrik Björklund, projektledare på STUNS.

Variationer i solinstrålningen har studerats i över 100 år, och forskningen har på senare år blivit allt mer aktuellt när det kommer till användningen och utformningen av solelanläggningar. Projektet som heter Utveckling och utvärdering av prognostiseringsmodeller för solel och elanvändning över tid och rum, bygger vidare på tidigare projekt kring statistisk modellering av elanvändning och solinstrålning som utvecklats vid Uppsala universitet.

Kontakt: Joakim Munkhammar, institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet, 070-44 64 271 joakim.munkhammar@angstrom.uu.se

Läs mer:
Förnyelsebar el kan räcka till hela Norden
Internationell solbränslekonferens i Uppsala
Elbilar och solel påverkar framtidens elnät 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera