Artikel från Umeå universitet

Våra prylar blir alltmer uppkopplade mot nätet. IOT, Internet of Things eller Sakernas internet, är en bransch som väntas växa explosionsartat. Nu har tre forskare vid Umeå universitet gett ut en handledning, IOT-guiden, om vilka affärsmöjligheter Sakernas internet skapar.

Smarta städer, uppkopplade bilar som inte bara ger råd om att köra miljövänligt utan också bokar service själva och intelligenta hus som håller reda på hur varmt och ljust vi vill ha över dygnet, är bara några exempel på tillämpningar av IOT. Det finns beräkningar om att om bara några år finns 20 miljarder uppkopplade prylar i världen.

Hur kan man använda den nya tekniken och hur kan företag göra för att komma in på denna växande marknad? Det ger IOT-guiden svar på.

Lyfter goda exempel
I guiden beskrivs hur ett 20-tal svenska företag arbetar med Internet of Things. Telia, Fältcom och Scania är några som delar med sig av sina erfarenheter.

Bakom guiden står forskarna Ulrika H. Westergren, Ted Saarikko och Tomas Blomquist vid Umeå universitet.

Genom att lyfta fram goda exempel och problematisera hur företag kan använda IOT vill forskarna öka kunskapen inom området hos svenska företag. Förhoppningen är att enskilda företag inte ska behöva börja från ruta ett utan kunna dra lärdom av andras erfarenheter och kunskap när de utvecklar nya produkter och tjänster via nya affärsmodeller.

IOT-guiden presenteras i samband med 33-listans evenemang i Umeå den 8 februari 2017, kl. 17.00 på Rex, Rådhuset, i Umeå. 33-listan är en sammanställning av Sveriges 33 hetaste unga teknikföretag som görs av Affärsvärlden och Ny teknik.

Ladda ner IOT-guiden.

Kontakt: Ulrika H. Westergren Institutionen för informatik, Umeå universitet Telefon: 090-786 74 67 E-post: ulrika.westergren@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera