Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är mer underviktiga än friska. KOL drabbar betydligt oftare kvinnor än män och problem med undervikt är också betydligt svårare hos kvinnor, enligt en avhandling vid Umeå universitet.

– Bättre kunskap om undervikt, nutrition och energiförbrukning vid KOL kan ge dietister inom sjukvården bättre möjligheter att förbättra nutrition och energiintag hos patienter. Ett bättre energiintag kan hjälpa KOL-sjuka att må bättre och även ge dem en bättre sjukdomsprognos. Vi ser att detta är speciellt viktigt hos kvinnor, som alltså oftare lider av undernäring som en konsekvens av KOL.

Det säger Nighat Farooqi, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet och verksam som dietist vid Lungsektionen på Medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus.

Problem med undervikt större bland kvinnor
Nighat Farooqi har använt så kallat dubbelmärkt vatten (DLW), en metod som ger väldigt exakt information om kroppens energiförbrukning, för att få fram sina resultat. Tillsammans med forskningsdata från OLIN-studierna i Norrbotten har hon utifrån ett stort befolkningsmaterial kunnat bekräfta och i detalj beskriva hur personer med KOL är mer underviktiga än friska, och att problemet är betydligt svårare för kvinnor än för män.

Resultaten visade att bland personer med KOL hade 22 procent av kvinnorna och 11 procent av männen undervikt, vilket kan jämföras med 15 procent respektive 7 procent hos kvinnor och män i en kontrollgrupp.

Nighat Farooqi har också utvärderat tillförlitligheten hos mätinstrument för bedömning av energiförbrukning och energibehov i form olika bärbara aktivitetsmätare. Dessa tros kunna underlätta vid bedömningen av energiförbrukning och energibehov inom praktisk sjukvård. Resultaten från aktivitetsmätarna jämfördes med data från DLW-metoden och resultaten visade att det fanns skillnader i tillförlitlighet mellan olika sorters aktivitetsmätare.

Armbandsmätaren SenseWear visade sig vara mest tillförlitlig. Studien visade också på nyttan med att föra kostdagbok för bättre bedömning av födointag.

KOL är en av våra största folksjukdomar och den som ökar mest i världen. Viktnedgång är ett allvarligt problem vid KOL och har kopplats till sämre sjukdomsförlopp. Undernäring kan bero på såväl ökad energiförbrukning som att individen äter alltför lite och därmed inte täcker sitt energibehov.

KOL är en folksjukdom

Någonstans mellan 400 000 och 700 000 människor i Sverige har KOL. Bland mångåriga rökare beräknas ungefär hälften ha fått KOL vid 75 års ålder. Symptomen vid KOL är förutom viktnedgång andfåddhet, trötthet och sämre ork. Du behöver allt oftare hosta upp slem. Andningen blir väsande, rosslande eller pipande, särskilt vid ansträngning. Du får ofta infektioner i luftvägarna och fötterna har en benägenhet att svullna.

Tobaksrökning ligger bakom de flesta fallen av KOL, men ibland kan sjukdomen bero på brist på det skyddande ämnet alfa-1-antitrypsin, en brist som har ärftliga orsaker. Att utsättas för passiv rökning, damm och gaser i vissa miljöer under mycket lång tid kan också orsaka KOL hos personer som aldrig har rökt. Sjukdomen är ovanlig hos personer under 40 år. Bland personer som rökt under många år räknar man idag med att ungefär hälften har fått KOL vid 75 års ålder.
Källa: Vårdguiden

Kunskaperna om energiförbrukning, intag och behov vid KOL-sjukdom har hittills varit väldigt begränsade. Medan det funnits vissa data om energiförbrukningen hos män har kunskaperna om kvinnornas situation varit väldigt begränsade. Forskning kring detta har därför stor betydelse för att kunna bedöma och säkra att patienter med KOL får rätt individuell nutritionsbehandling, förklarar Nighat Farooqi.

Nighat Farooqi kommer från Indien. Hon arbetar som leg. dietist på Lungsektionen vid Medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus.

Avhandlingen: Nutrition and energy expenditure in women with chronic obstructive pulmonary disease

Kontakt: Nighat Farooqi. Telefon: 070-565 0571 E-post: nighat.farooqi@umu.se

Om disputationen: Fredagen den 27 januari försvarar Nighat Farooqi, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, sin avhandling med titeln: Nutrition och energiförbrukning hos kvinnor med kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Engelsk titel: Nutrition and energy expenditure in women with chronic obstructive pulmonary disease. Fakultetsopponent: Professor Tommy Cederholm, Institutionen för Folkhälsa och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism, Uppsala universitet. Huvudhandledare: Professor Thomas Sandström. Disputationen äger rum kl. 9.00 i Sal E02, Målpunkt R-1, Byggnad 6E, Biomedicin, Norrlands universitetssjukhus.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera