Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Boende vid familjehem är mer nöjda med sitt boende än de som bor i andra typer av boenden, till exempel gruppboenden. Det visar Mikael Rask, docent i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet, i en ny rapport om familjehem.

I rapporten har han frågat hur både de som är placerade på familjehem och de som är värdar på hemmen ser på den vård och det stöd som utförs inom familjehemsvården och hur dess kvalitet är.

Vad beror den här skillnaden på?

– Jag tror att det återspeglar att familjehemsvärdar är tydliga i vad de gör, både i ord och handling, säger Mikael Rask. En nyckelfaktor tror jag också är att de som bor i familjehem har familjen närvarande hela tiden, och de är de enda man kan vända sig till.

Vad är det då som värdarna på familjehemmen gör bra?

– Min uppfattning är att familjehemsvärdarna genom att ge stöd och uppmuntran till de boende skapar en känsla av förbättrad vårdkvalitet och det skapar också förbättrade relationer mellan dem. Dessutom medvetandegörs de boende om sitt eget beteende och hur det påverkar andra.

Vad är det som skiljer mellan familjehemmen och övriga boendetyper?

– Det är framförallt tre saker: Vårdkvaliteten bedöms generellt högre i familjehem än i motsvarande kommunala verksamheter. Inom familjehemmen är man mer överens om i hur hög grad saker och ting förekommer, till exempel vad gäller att samtala om de boendes beteenden. I familjehemmen är det också ett relativt tydligt vad man gör och hur man gör det – det påverkar hur vårdkvaliteten upplevs.

Vad blir nu nästa steg?

– Att ta fram en utbildning för familjehemsvärdar med det här materialet som grund. Jag har också noterat att de som arbetar vid familjehem behöver träffas och prata med varandra, för att bli ännu säkrare på vad och hur man gör.

– Det finns mycket kunskap inom familjevården att ta tillvara på. Jag hoppas den här rapporten och det vidare arbetet kan bidra till en än mer förbättrad vårdkvalitet, avslutar Mikael Rask.

Fotnot: Rapporten Handlingar och kvalité i familjehemsvård för vuxna av Mikael Rask är skriven på uppdrag av Riksförbundet för Förstärkt Familjhemsvård.

För mer information:
Mikael Rask, docent i vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, telefon 070-639 32 49
Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera