Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

I dag lider omkring 300 000 personer i Sverige av förmaksflimmer. Forskare vid Jönköping university har undersökt hur parrelationer påverkas när den ena partnern drabbas.
– Förmaksflimmer är en lurig sjukdom eftersom den har så diffus karaktär. Men om båda parterna får ta del av informationen kan det eliminera mycket av osäkerheten kring sjukdomen, behandlingen och själva relationen, säger doktoranden Tomas Dalteg.

I en sin doktorsavhandling från Hälsohögskolan, Jönköping University, föreslår Tomas Dalteg att partnern till den som drabbats av förmaksflimmer får ökad delaktighet i vårdaktiviteterna.

– Förmaksflimmer är ett folkhälsoproblem, de drabbade motsvarar omkring tre procent av befolkningen. Så visst kan man säga att sjukdomen också påverkar anhöriga i stor utsträckning, säger Tomas Dalteg.

Oron påverkar parrelationen
– Förmaksflimmer är en lurig sjukdom eftersom den har så diffus karaktär. Den kan variera mycket i sitt beteende, både hos den enskilda patienten och mellan individer. Vissa är nästan helt symtomfria medan andra påverkas mycket i sin vardag. Det gör att många personer med förmaksflimmer upplever att de har en sämre kontroll över sjukdomen jämfört med andra hjärt- och kärlsjukdomar.

Det här är en oro som också påverkar parrelationen. Tomas Daltegs avhandling omfattar intervjustudier och en enkätstudie med sammanlagt ett hundratal par där den ena av makarna har förmaksflimmer. Resultaten visar att sjukdomen har stor inverkan på relationen och vardagslivet. Kommunikationen inom paret påverkas, vilket ibland kan leda till att ökad osäkerhet och oro.

Håller tillbaka känslorna
– Det är vanligt att man håller inne med känslor och tankar som man är rädd ska påverka partnern negativt. Eftersom sjukdomen är så diffus, och man inte riktigt vet vad som väntar från den ena dagen till den andra, så påverkas livet för båda parter. Man vågar inte planera in saker och kanske slutar med vissa fritidsaktiviteter.

– Det är många som säger att de aldrig tidigare har fått frågan om hur parrelationen fungerar eller hur partnern mår. Kanske är vi så fokuserade på själva behandlingen av patienten att vi glömmer bort vardagslivet?, säger Tomas Dalteg som drar slutsatsen att partnern till en patient med förmaksflimmer i så stor utsträckning som möjligt bör få vara delaktig i vårdaktiviteterna – från diagnos till behandling, utskrivningssamtal och uppföljning.

– Om båda parterna får ta del av informationen så kan det eliminera mycket av osäkerheten kring sjukdomen, behandlingen och själva relationen.

Avhandlingen: Tomas Dalteg försvarade sin avhandling ”Partner Relationship in Couples Living with Atrial Fibrillation” 16 december. Tomas finns tillgänglig på telefon 0707-232359.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera