Den svenska forskningsstationen Wasa i Dronning Maud Land, Antarktis. Foto: Cecilia Selberg
Artikel från Polarforskningssekretariatet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Södra halvklotets sommar är den mest hektiska tidpunkten på året för polarforskning i Antarktis. Årets Antarktissäsongen inom forskningsprogrammet SWEDARP 2016/17 startar 15 december och består av två delar: underhållsarbete på forskningsstationen Wasa och undersökningar av antarktiska berg för att förstå hur klimatvariationer påverkar inlandsisen.

Forskningsprojektet MAGIC-DML är ett internationellt samarbete för att studera inlandsisens volymförändringar i Dronning Maud Land i Antarktis. Området är till stor del täckt av den östantarktiska inlandsisen. Isen är så tjock att det bara är de högsta bergstopparna, så kallade nunataker, som sticker upp ur istäcket.

Forskarnas mål är att återskapa inlandsisens historia, specifikt hur dess tjocklek och utbredning har varierat över tid. Genom att samla in och bestämma åldern på prover från stenblock på olika höjder på nunatakerna, testas och förbättras numeriska modeller av isytans förändringar. Med hjälp av modellerna kan forskarna se hur inlandsisen påverkas av klimatförändringar, både historiskt och i framtiden.

– Forskningen ger viktig baskunskap för att bättre kunna förstå klimatvariationer i polarområdena, säger Arjen Stroeven, professor vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet och forskningsledare för MAGIC-DML.

Forskningsstationen Wasa är utgångspunkt
Den svenska forskningsstationen Wasa är en del av Polarforskningssekretariatets fasta infrastruktur för forskning. Wasa ligger vid Vestfjella i Dronning Maud Land och är utgångspunkt för forskarnas arbete i fält. Under säsongen ska underhållsarbete utföras på Wasa och sekretariatet bemannar expeditionen med personal dels till det egna arbetet på Wasa, dels som stöd till forskargruppen.

Polarforskningssekretariatets personal flyger från Sverige 15 december och beräknas anlända till den tyska forskningsstationen Neumayer i Antarktis 19 december. Vid jultid kommer en stor del av expeditionens utrustning till Neumayer med det sydafrikanska fartyget S.A. Agulhas II. Därefter transporteras utrustningen vidare till Wasa med terrängfordon.

Forskargruppen anländer till Wasa 10 januari och kommer att arbeta i Dronning Maud Land fram till 18 februari. Under hela fältsäsongen kommer forskarna att få stöd och experthjälp av Polarforskningssekretariatets logistikpersonal, som bland annat ansvarar för transporter, teknik, säkerhet och sjukvård, både på Wasa och i fält.

Om expeditionen
MAGIC-DML står för Mapping, Measuring and Modelling Antarctic Geomorphology and Ice Change in Dronning Maud Land. Forskargruppen som kommer att arbeta i fält under expeditionen består av: Jennifer Newall, Purdue University, USA, och Stockholms universitet, Ola Fredin, Norges geologiske undersøkelse (NGU), Neil Glasser, Aberystwyth University, Storbritannien och Nathaniel Lifton, Purdue University, USA

Kontakt:
Arjen Stroeven, Professor i naturgeografi, Stockholms universitet Telefon: 08-16 42 30 E-post: arjen.stroeven@natgeo.su.se“>arjen.stroeven@natgeo.su.se
Jan-Ola Olofsson, kommunikatör, Polarforskningssekretariatet Telefon: 070-570 18 88 E-post: jan-ola.olofsson@polar.se

Följ expeditionen:
MAGIC-DML i Polarforskningsportalen
Forskningsprojektets egen webbplats och blogg
MAGIC-DML på Twitter
MAGIC-DML på Facebook

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera