Artikel från vr_admin

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Rysk militär förmåga har stärkts och ökar, visar forskning från FOI Totalförsvarets forskningsinstitut.
– Vi ser ett allt mer auktoritärt Ryssland som prioriterar försvarssatsningar, konstaterar docent Gudrun Persson, projektledare för den vetenskapliga rapporten Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv.

– Vi kan också konstatera att Rysslands väpnade styrkor utvecklas från att främst kunna hantera interna konflikter i det forna sovjetområdet till en organisation och struktur som kan hantera storskaliga operationer även utanför detta område. Ryssland har ett mer kraftfullt militärt tvångsmaktsverktyg är tidigare, menar Gudrun Persson.

I den åttonde utgåvan av Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv analyseras den ryska militära handlingsfriheten, försvarsutgifterna, försvarsindustrin samt den säkerhetspolitiska utvecklingen.

Ryssland kan ta initiativ till militärt våld
– Vi har ändrat ett grundläggande antagande i denna utgåva jämfört med tidigare år, säger Fredrik Westerlund, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI.

– 2013 bedömde vi den ryska militära handlingsfriheten utifrån förutsättningen att Ryssland skulle svara på ett uppkommet hot med lite tid till förberedelser. I ljuset av de senaste årens utveckling, bedömer vi de tillgängliga resurserna för militära operationer utifrån antagandet att Ryssland tar initiativet till att använda militärt våld.

Den ryska militära handlingsfriheten analyseras avseende tre övergripande uppgifter: operationer med försvarsgrensgemensam strid, fjärrstrid och strategisk avskräckning. De militära förband som Ryssland kan avdela för att lösa dessa uppgifter har fortsatt att växa – särskilt väster om Ural. Ryska militärstrategiska tänkare ägnar dessutom mycket uppmärksamhet åt en mängd icke-militära medel, det som ibland kallas hybridkrigföring.

Militär-patriotiska ungdomsorganisationer
Försvarsutgifternas andel av BNP i Ryssland har ökat från 3,6 procent år 2005 till 5,4 procent 2015. Politiskt prioriteras försvarsutgifter före andra utgiftsposter i budgeten. Samtidigt har förverkligandet av det statliga beväpningsprogrammet förbättrat den ryska försvarsindustrins utsikter att spela en viktig roll för rysk militär förmåga under de kommande tio åren.

Den säkerhetspolitiska utvecklingen fortsätter att präglas av anti-amerikanism, patriotism och ett auktoritärt politiskt system i Ryssland.

– Framtida generationer ska uppfostras i patriotisk anda, och det finns ett stort antal olika ungdomsorganisationer vars syfte är att ingjuta militär-patriotiska värderingar i de unga, avslutar docent Gudrun Persson.

Rapporten: Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective 2016

Kontakt:
Rysk Militär Förmåga: gudrun.persson@foi.se“>gudrun.persson@foi.se
Rysk inrikespolitik: carolina.vendil.pallin@foi.se“>carolina.vendil.pallin@foi.se
Rysk utrikespolitik: jakob.hedenskog@foi.se
Ryska Väpnade styrkorna: fredrik.westerlund@foi.se och johan.norberg@foi.se
Ryska försvarsutgifter susanne.oxenstierna@foi.se
Rysk försvarsindustri: thomas.malmlof@foi.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera