Tema

Många syskon drar ned livsinkomst

Att en stor barnaskara tär på hushållskassan är kanske inte så svårt att förstå. Men det är också negativt för inkomsten senare i livet att ha vuxit upp med många syskon.
– Att ha ett syskon är gynnsamt för inkomsten som vuxen. Men flera syskon är däremot negativt, åtminstone om familjen är fattig, säger Frida Sko, forskare vid Umeå universitet.

Frida Skog har studerat vilka inkomster personer som föddes 1973 fick 35-40 år senare samt hur inkomsten samspelar med uppväxtfamiljens sammansättning. Generellt har uppväxtfamiljen inte så stor betydelse för inkomsten senare i livet, men några saker sticker ut.

Fördel med ett syskon vid fattig – men bara ett
uppväxt motsats till vad som tidigare antagits, har Frida Skog inte funnit att det skulle vara någon fördel för karriären att växa upp som ensambarn. Däremot tycks det vara en fördel för barn i fattiga familjer att ha ett syskon, i synnerhet för den som är äldst i en syskonskara om två. Men om syskonen blir fler är det istället en nackdel, inte bara för ekonomin under själva uppväxten utan även för hur mycket man senare tjänar som vuxen. Nackdelen av flera syskon blir dock mindre om åldersskillnaden mellan syskonen är liten.

– Det kan bero på att syskon som är nära varandra i ålder kan ge varandra mer stöd under skoltiden. Men det kan även handla om att mammorna har större möjligheter i yrkeslivet om föräldraledigheten inte blir alltför utspridd, säger Frida Skog.

För den som växer upp i en rik familj har mängden syskon däremot ingen betydelse alls för inkomsten i vuxenlivet. Det tycks också sakna betydelse för den ekonomin om föräldrarna har skilt sig.

Skilsmässobarn får lika bra ekonomi
Personer som växte upp med skilda föräldrar har inte fått någon sämre inkomst som vuxna jämfört med dem vars föräldrar fortsatte att vara gifta, om man justerar för övriga parametrar om uppväxtfamiljens storlek och ekonomi. Inte heller är det någon nackdel om föräldrarna bildar familj med en ny partner eller att ha halvsyskon.

Däremot gäller samma sak här, att det är en tydlig nackdel att ha många syskon – alldeles oavsett om de är halv- eller helsyskon.

– Det går inte att komma ifrån att det finns ett samband mellan hur mycket resurser föräldrarna har för varje barn och hur väl barnen lyckas senare i livet, säger Frida Skog.

Avhandlingen: The Impact of Family Composition on Adult Earnings. (På svenska: Effekterna av familjens sammansättning på vuxenlivets inkomst).

Kontakt: Frida Skog, 090-786 53 05, Mobil 073-999 09 99 frida.skog@umu.se

Om disputationen: Frida Skog, Sociologiska institutionen Umeå universitet, försvarar sin avhandling fredag 9 december. Fakultetsopponent: Professor Robert Eriksson, Institutet för Social Forskning (SOFI), Stockholms universitet. Kl. 10.15-12.00, Humanisthuset, Hörsal E, Umeå universitet.

Många syskon drar ned livsinkomst

 lästid ~ 2 min