Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ytan av områden med snö blir varmare några veckor innan en jordbävning. Detta är en markör för att förutse jordbävningar, vilket hittills har varit svårt. Den forskning som Anshuman Bhardwaj, post doc i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, och hans medförfattare presenterar kan ge ledtrådar till hur vi kan veta att en jordbävning är nära förestående.

Forskarna har undersökt jordbävningen i Gorkhadistriktet i Nepal och ytterligare två stora jordbävningar som också ägde rum 2015: Illapel-jordbävningen i Chile och Farkhar-jordbävningen i Afghanistan.

Varmare snö strax innan jordbävning
Genom att analysera 15 år av data från instrumentet Modis (MODerate resolution Imaging Spectrometer), som finns ombord på Nasas satellit Terra, har forskarna observerat att det finns både varma och kalla avvikelser i de marktyper – icke snötäckt mark, sjöisar och sjöar – som undersökts i de aktuella områdena. Men avvikelserna är inte konsekventa – snö utgjorde ett undantag.
Yttemperaturen på snötäcken är den enda landvariant där forskarna observerat endast varmare avvikelser, och dessutom i anslutning till samtliga tre jordbävningar. Enligt forskningsresultatet förekommer temperaturavvikelserna två till tre veckor före en jordbävning.

– Avvikelser i yttemperaturen på snö kan vara en markör på en kommande jordbävning. Nu behöver vi undersöka fenomenet i detalj genom att göra långsiktiga seismiska och termiska fältmätningar för att bättre förstå mekanismen, dess konsistens och tillförlitlighet, säger Anshuman Bhardwaj, som själv varit i Langtang i nepalesiska Himalaya på fältexpedition innan den stora jordbävningen ödelade stora delar av regionen.

– Förödelsen efter jordbävningen var total och extremt tragisk. Nyhetsrapporteringen och bilderna från regionen inspirerade oss att undersöka det här fenomenet ur olika synvinklar, säger Anshuman Bhardwaj och fortsätter:

– Från början var vi intresserade av att observera förändringar i bergen med hjälp av satellitbilder. Då upptäckte vi något ovanligt – snötäcken som utarmats under ett väldigt kort tidsspann. Det fick oss att vilja undersöka temperaturförändringarna och det i sin tur ledde fram till det här forskningsresultatet.

Bättre utsikt till varning innan skalv
Forskningsresultatet har publicerats i den topprankade tidskriften Remote Sensing of Environment. Javier Martín-Torres, professor i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, är också en av medförfattarna.

– Våra resultat tyder på att vi bör vara mindre pessimistiska när det gäller möjligheten att kunna förutse jordbävningar. Men det finns ett omedelbart behov av holistiska insatser där forskare med olika bakgrund utforskar flera andra teorier kring förutsägbarhet, säger Anshuman Bhardwaj.

Kontakt:
Anshuman Bhardwaj, post doc i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Rymdteknik, tel 0920-49 75 75 eller 072-207 45 84. E-post: anshuman.bhardwaj@ltu.se

Artikel:
“MODIS-based estimates of strong snow surface temperature anomaly related to high altitude earthquakes of 2015”,

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera