Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Genom vårt sätt att leva påverkar vi människor evolutionen hos andra arter och förändringarna märks snabbt.
– Förändringarna kan gå väldigt snabbt, så snabbt att förändringar kan ses bara på några få generationer, säger Erik Svensson, professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund.

Genom vårt sätt att leva påverkar vi människor naturen och evolutionens styrka och riktning. Ett tydligt exempel är förändringar inom djuraveln. Ett annat exempel är urbaniseringen som får stora effekter på många arter. De förändringar som människor på så vis bidrar till återverkar i sin tur på oss själva. Det kan röra sig om förändringar i livsmedelsförsörjningen, spridning av sjukdomar och ökad antibiotikaresistens.

I ett temanummer av den vetenskapliga tidskriften Philosophical Transactions of the Royal Society B har forskare från bland annat Lunds universitet för första gången sammanställt stora delar av kunskapen på området tillsammans med de allra senaste forskningsrönen.

Människan påverkar evolutionen
Två aspekter av evolutionen behandlas i temanumret:

  • människans påverkan på evolutionen hos andra arter och hur dessa arter i sin tur påverkar oss människor och våra livsvillkor
  • hur snabb evolutionen är, snabbare än många evolutionsbiologer traditionellt har föreställt sig.

– Evolutionen kan gå väldigt snabbt, så snabbt att förändringar kan ses bara på några få generationer, säger Erik Svensson, professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund och en av redaktörerna för temanumret.

När människan är inblandad blir urvalstrycket på en art ofta starkt, vilket leder till snabb evolution. Överfiske är ett exempel. Fiskpopulationerna minskar och fiskarna reproducerar sig när de är yngre och mindre. Resultatet av överfiske blir således både mindre mängd fisk i hav och sjöar och att de fiskar som finns kvar är mindre till storleken.

Snabb anpassning till stad och landsbygd
När allt fler människor i världen flyttar från landsbygd till städer påverkar det evolutionen av andra arter. Många fåglar och däggdjur anpassar sig snabbt och utvecklar nya val av föda, nya tidpunkter för reproduktion och nya ställen att bosätta sig.

– Sådan snabb evolution och återkoppling på människors livsstil brukar kallas eko-evolutionär dynamik, säger Erik Svensson.

En möjlig praktisk tillämpning är humanassisterad evolution, där människan griper in och med vilja styr evolutionen i en viss önskad riktning. Ett exempel är att flytta koraller som hotas när haven blir varmare. Genom att människan hjälper dem att anpassa sig till nya, varmare förhållanden kan korallerna överleva i framtiden.

Artikel: Theme issue ‘Human influences on evolution, and the ecological and societal consequences’ compiled and edited by Kiyoko M. Gotanda, Andrew P. Hendry and Erik I. Svensson

Kontakt: Erik Svensson, professor zoologisk ekologi, Lunds universitet, biologiska institutionen +46-46-222 38 19 +46-705-970 403  erik.svensson@biol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera