Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det är stora skillnader i uppdrag och befogenheter mellan socialsekreterare och läkare. Ändå styrs socialt arbete av samma principer som för sjukvård – genom statens kunskapsstyrning. Devin Rexvid visar att kvaliteten blir lidande i en ny avhandling från Umeå universitet.

– En socialsekreterare har, förutom frivillighet, möjlighet att vid behov ingripa med tvångsmedel i motvilliga klienters tillvaro och i många fall rymmer samma ärende flera olika klienter. Det är en helt annan situation än när en läkare möter en krasslig patient på en vårdcentral, säger Devin Rexvid.

Doktorsavhandlingen baseras på berättelser, intervjuer och litteraturstudier. I avhandlingen undersöker Devin Rexvid hur allmänläkare utför sitt arbete jämfört med socialsekreterare inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Bakgrunden är en strävan att från staten sida styra yrkesgrupper inom välfärdssektorn genom kvalitetssäkrad kunskap.

Ett arbetssätt som används inom sjukvården är evidensbaserad praktik. Det innebär att insatser ska bygga på kvalitetssäkrad vetenskaplig kunskap eller beprövad erfarenhet. Frågan är om den evidensbaserade praktiken kan översättas från förhållandena inom sjukvården till socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Enligt Devin Rexvid fungerar långt ifrån alltid och inte i alla situationer.

Viktigt med vilja till samarbete och förändring
Det är inte heller entydigt vem eller vilka som är klienter. En socialsekreterare kan behöva ta hand om en situation med många inblandade. Problembilden är ibland sammansatt med såväl ekonomiska problem som missbruk och våld. Socialsekreterarens roll syftar ofta till att ändra klientens beteende eller moral.

Kunskapsstyrning av socialarbetare riskerar att bli en otillräcklig strategi med blinda fläckar, menar Devin Rexvid. En sådan blind fläck är att bortse från den intressekonflikt som kan finnas mellan klient och socialsekreterare. En annan är att bortse från att kontroll över klientarbetet inte alltid upprätthålls med kontroll över kunskapsanvändning. Kontroll över relationen med klienten samt att klienten vill samarbeta och förändras, är nog så viktiga.

– Socialsekreterarens relation till klienten är ett växelspel med en inneboende dynamisk kraft. För att nå hög kvalitet behöver socialsekreteraren inte enbart kunskap utan också ett handlingsutrymme för att göra professionella bedömningar, säger Devin Rexvid.

Devin Rexvid är uppvuxen i Sardasht i Iran och bosatt i Umeå. Han är utbildad systemvetare och socionom.

Avhandling:
“Professionsutövning och kunskapsstyrning: en jämförelse av socialarbetares och allmänläkares klientarbete.”, Devin Rexvid, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, opponent: Prof. em. Lennart G. Svensson.

Kontakt:
Devin Rexvid
Mobil 073-652 31 94
E-post: devinrexvid@gmail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera