Tema

På jakt efter världens äldsta is

Jakten på världens äldsta is påbörjas inom kort. Målet är att borrningar ner till mer än tre kilometers djup genom Antarktis istäcke ska blottlägga is så gammal som 1,5 miljoner år. Genom att analysera bland annat radionuklider i den urgamla isen hoppas forskarna kunna förbättra framtida klimatprognoser.

Projektet ”Beyond Epica – oldest ice” är ett samarbete mellan 14 europeiska institutioner och lärosäten. Kvartärgeologen Raimund Muscheler vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet, har en nyckelroll i jakten på världens äldsta is. Den äldsta is som har analyserats är runt 800 000 år gammal, nu är målet att hitta is som är nästan dubbelt så gammal.

– Min grupp ansvarar för att åldersbestämma isen genom att analysera radionuklider. Vi ska undersöka isprover som tagits upp från Antarktis berggrund på ungefär tre kilometers djup, berättar han.

Mäter isotoper
Raimund Muscheler och hans grupp ska mäta radionukliderna 10Be och 36Cl, som är naturliga radioaktiva isotoper. 10Be är den mest stabila radioisotopen till grundämnet beryllium, halveringstiden för 10Be är cirka 1,3 miljoner år. 36Cl är grundämnet klors radioaktiva isotop med en halveringstid på 300 000 år.

– De båda radionukliderna avsätts kontinuerligt i isen, men om vi hittar is som är mer än en miljon år gammal så kan vi fastställa dess ålder genom att 10Be och särskilt 36 Cl har minskat kraftigt, säger Raimund Muscheler.

Gör klimatanalys
Forskarna räknar med att analyserna ska avslöja hur klimatet var, och vilka processer som bestämde klimatet, för över en miljon år sedan, exempelvis förekomsten av växthusgaser. Med hjälp av den kunskapen om dåtidens klimat hoppas forskarna kunna göra bättre prognoser om framtidens klimat och förutsäga klimatförändringar.

– Förhoppningsvis kommer en bättre förståelse av klimatsystemet att leda till lämpliga åtgärder för att undvika stora klimatförändringar, säger Raimund Muscheler.

EU bidrar med 2,2 miljoner euro till finansieringen av projektet, som samordnas av Alfred Wegener Institut i Tyskland.

För mer information:
Raimund Muscheler, professor kvartärgeologi, Lunds universitet, geologiska institutionen
+46-46-222 04 54, raimund.muscheler@geol.lu.se

 

På jakt efter världens äldsta is

 lästid ~ 1 min