Gatuscen från Ahmedabad, Gujarat i Indien.
Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Tredjeårsstudenter vid Arkitekthögskolan vid Umeå universitet har utforskat likheter och skillnader i boendemiljö mellan Umeå och Ahmedabad i Indien. De visar sin bild vardagsliv och levnadsvillkor i urbana och informella bosättningar

– Tyngdpunkten har legat på att utforska befintliga och nya samband mellan invånare, deras aktiviteter och platser. Studenterna har dokumenterat sina resultat genom olika skisstekniker som presenterats i form av en samlad posterutställning, säger Sangram Shirke, som är kursansvarig tillsammans med Richard Conway.

Under det tredje året på Arkitektprogrammet undersöker studenterna urbana skillnader i megastäders boendemiljöer. Eftersom västvärldens städer planeras och indelas på ett allt mer likriktat sätt finner vi i den här typen av megastäder en mer mångfaldigad urbanitet, liknande ett lapptäcke. Målsättningen är att möjliggöra för studenterna att individuellt utforska variationen av sammanhang och relationer mellan sociala aktiviteter, kulturella bakgrunder och rumsliga uttryck. Resultatet blev utställningen ”Rum för alla”, som har visats i Utopia-gallerian i Umeå.

Ur olika perspektiv
– Undersökningen av Ahmedabad sker ur en mängd olika perspektiv snarare än att använda en traditionell analytisk metod. Då skapas förutsättningar för studenterna att kunna samarbeta med de lokala invånarna på lika villkor och skapa en flerdimensionell berättelse som belyser både motsättningar och samband, säger Sangram Shirke.

Studenterna fick tidigare i höst resa till Ahmedabad i Indien och på plats uppleva och studera vardagens villkor och levnadsmiljöer i en megastad. Foto: Leo Friedmann
Studenterna fick tidigare i höst resa till Ahmedabad i Indien och på plats uppleva och studera vardagens villkor och levnadsmiljöer i en megastad. Foto: Leo Friedmann

Även om fallstudien genomförts i en mångmiljonstad kan lärdomarna senare användas i mer välkända sammanhang här hemma i Sverige och fungera som inspiration för framtida insatser i yrkeslivet som arkitekt.

– Studenterna har särskilt fokuserat på offentliga rum, gränser och utkanter, sociala nätverk och nya processer. Dessa element har dynamiska egenskaper och är både formlösa och distinkta beroende på vilken synvinkel betraktaren har. Denna dualitet som finns i storstadsmiljön kan hjälpa oss återupptäcka nya sätt att se på och utveckla våra urbana miljöer, säger Sangram Shirke.

För mer information, kontakta:

Sangram Shirke, lärare vid Arkitekthögskolan
Telefon: 072-217-89-59
E-post: sangram.shirke@umu.se

Richard Conway, lärare vid Arkitekthögskolan
Telefon: 070-509 80 42
E-post: richard.conway@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera