Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Den plats vi bor på kan bidra till och staka ut de vägar vi väljer i livet. Rapporten ”Att veta sin plats” handlar om bostadsområden och stadsdelar som under årens lopp kommit att betraktas och framställas som problemområden, invandrarområden eller utsatta områden.

– För att överhuvudtaget försöka få bukt på de ökande skillnaderna mellan olika platser i Stockholmsregionen måste unga i så kallade utsatta områden ges chans att vara på med riktigt och på sina villkor, säger Jonas Lindström Fil. dr i sociologi och lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola.

Han har på uppdrag av Arvsfonden utvärderat de 19 Arvsfondsprojekt som kommit att kallats för Stockholmsprojekten. Syftet var att ta tillvara erfarenheter och kunskaper från dessa projekt, som varit förankrade i olika föreningar och organisationer.

Projekten har olika upplägg och målgrupp men det som förenar dem är att de riktar sig till barn och unga i det som kommit att kallas för utsatta områden. I fokus står frågor om demokrati och delaktighet.

– Mitt intresse för detta med plats och hur den formar oss har nog funnits länge hos mig, säger Jonas Lindström. Det som framförallt kom att intressera mig var alla de projektledare som jobbar med att ”integrera” andra människor och den schablonmässiga retoriken om ”utsatta områden”. De flesta av dessa projektledare bor ju i områden som ofta står i kontrast till de ”utsatta”.

https://www.youtube.com/watch?v=-TYreer_CnE&list=PL-i7mFRKzNiJ70aif9eLhHKRH2461aQcV&index=19

Stämplade av majoritetssamhället
Studien visar hur många från målgruppen, framförallt barn och unga, känner av majoritetssamhällets stämplingar av deras bostadsområden men också hur detta framkallar arbetsmetoder där delaktighet, egenmakt (empowerment) och en känsla av sammanhang står i fokus.

En av slutsatserna är att flera av projekten har lyckats organisera arbetet på egna villkor där unga människor får växa med uppgifterna och förstå att de kan vara med och påverka och göra skillnad.

– Det talas mycket om demokrati och delaktighet men för att vackra de orden ska bli realitet måste arbetet komma underifrån och inte ovanifrån. En del av projekten som jag studerat i min rapport visar vilka positiva krafter som sätts igång om de unga ges möjlighet att vara med och växa med uppgifterna.

Rapporten: Att veta sin plats – verklighetens postkodlotteri

Kontakt: Jonas Lindström, Fil dr, Institutionen för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera