Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

För att kunna använda halm vid etanoltillverkning, som komplement till spannmål, måste ligninet i halmen först separeras bort. Men det är en hantering som minskar lönsamheten i etanoltillverkningen. Nu ska värdet på halm ökas genom en att hitta en lönsam användning även av ligninet, i ett nytt EU-samverkansprojekt.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har fått 13 miljoner kronor från EU för att genom en bioekonomiprocess öka värdet på halm. I samverkansprojektet AGROinLog ska SP Processum och SP stötta Lantmännens produktion av etanol i en uthållig och lönsam process.

Halm en vanlig restprodukt
I det här treåriga projektet vill man lösa lönsamhetsproblemet genom att försöka hitta en lönsam användning av ligninet. På så sätt skulle man kunna stärka hela värdekedjan för halm – en restprodukt från jordbruket som det finns gott om i Europa.

– Lantmännen Agroetanol ser fram mot detta projekt. Vi ser det här som en väldigt viktig pusselbit i att öka förädlingsvärdet av lignocellulosabaserad råvara, exempelvis från halm, för att inte bara tillverka etanol utan också högvärda produkter från det lignin som finns i råvaran, säger Paula Segura vid Lantmännen Agroetanol.

Hos SP Processum i Örnsköldsvik ska man använda olika förbehandlingsmetoder för att utvinna ligninet, följt av processen HTL, hydrotermisk förvätskning, för att ta fram ligninbaserad bio-olja för till exempel biodrivmedelsproduktion.

Bygger pilotanläggning
– Vi bygger en pilotanläggning för att vid mycket höga tryck och temperaturer kunna ta fram bio-olja, berättar Tomas Gustafsson, SP Processum. Bio-oljan kan sedan uppgraderas till exempelvis biodrivmedel och kemikalier. Eftersom vi normalt arbetar med skogsråvara och restströmmar från skogsindustrin ska det bli spännande att tillämpa våra processer även på lignin från halm.

I projektet ska man också se på logistiken kring halmhanteringen.
– Vi ska fokusera på systemet och affärsmodellen för skörd, lagring och tillförsel av halm samt inventera tillgången av halm kring etanolfabriken, säger Carina Gunnarsson, vid SPs enhet för jordbruk och livsmedel.

Fotnot: Projektet ingår i EU:s H2020-program och koordineras av det spanska energiforskningscentret CIRCE.

För mer information:
Carina Gunnarsson, forskare, SP Enheten för jordbruk och livsmedel (f d JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik), 010-516 69 32, carina.gunnarsson@sp.se

Tomas Gustafsson, forskare, SP Processum, 010-516 67 67, tomas.gustafsson@processum.se

Paula Segura, innovationsingenjör, Lantmännen Agroetanol, 010-556 15 04, paula.segura@lantmannen.com

Carina Johansson, presskontakt SP Enheten för jordbruk och livsmedel (f d JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik), 010-516 69 28, carina.johansson2@sp.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera