Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Sjukskrivningar är vanligt inom vården. Men vad är det som gör att man blir sjuk respektive håller sig frisk? Och påverkas sjukskrivningsantalet om chefen har god kompetens i hälsofrämjande ledarskap? Det ska ett nytt forskningsprojekt undersöka.

Forskare från Högskolan i Borås, Göteborgs universitet och KTH ska ta reda på vad som ligger bakom sjukskrivningsproblematiken inom vården. Satsningen sker i samarbete med Västra Götalandsregionen.

Enkelt förklarat innehåller forskningsprojektet två delar, A och B. Den ena halvan studerar flexibilitet och kontrollbetingelser, alltså hur arbetsförhållanden påverkar sjukskrivningar, chefs- och personalomsättning.

– Sjukskrivningar kostar inte bara pengar för samhället, arbetsgivaren och den enskilda personen utan innebär också ett lidande för varje individ. Det känns därför viktigt att vara med och föra forskningen inom området framåt, säger Sara Larson Fällman, doktorand vid Högskolan i Borås och projektledare för del A.

Effekter av chefsutbildningar
Den andra projekthalvan fokuserar på chefsarbete. Forskarteamet ska ta reda på vad det betyder för en arbetsplats om chefen har genomgått en hälsofrämjande ledarskapsutbildning, och om effekterna av den kan avspeglas i sjukskrivningsdata.

– Genom ökad kunskap kan vi skapa bättre förutsättningar för att bygga hållbara organisationer. Arbetet ska spridas genom kunskapsåterföring till uppdragsgivaren, samt via arbetsvetenskapliga konferenser och vetenskapliga publikationer, säger Cecilia Ljungblad, forskare vid Högskolan i Borås och projektledare för del B.

Fotnot: Forskningsprojektet tilldelades nyligen 4,5 miljoner kronor av Centrum för välfärdsstudier vid Högskolan i Borås.

Kontaktpersoner:
Sara Larsson Fällman, tfn: 033-435 4733 eller e-post: sara.larsson@hb.se
Cecilia Ljungblad, tfn: 033-435 4707 eller e-post: cecilia.ljungblad@hb.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera