Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Montessorilärares möjligheter i arbetet beror på hur de ser på den utövade pedagogiken. Möjligheterna till lärande och utveckling är beroende av om lärarna uppfattar pedagogiken som en metod eller som en modell för undervisningen. Det menar lärarutbildaren Per Gynther som forskar om lärares praktiska tillämpning av montessoripedagogiken.

– Om de uppfattade montessoripedagogiken som en modell för undervisningen ökade möjligheterna till egna professionella bedömningar och val. Om de däremot såg pedagogiken som en metod begränsades handlingsutrymmet, säger Per Gynther.

Avgörande för om lärarna drog nytta av det potentiella handlingsutrymmet som modellseendet innebar påverkades av kollegor, graden av reflektion och organisering av skolverksamheten.

– Exempelvis uppfattade några av lärarna att en utveckling av de arbetssätt som praktiserades innebar att de riskerade att ses som ”jobbiga” eller en sämre montessorilärare av andra lärare på skolan. Trots att dessa lärare identifierat ett behov av förändring behölls således etablerade handlingssätt.

Viktigt få syn på elevernas kunnighet
Stort fokus inom utbildningen i montessoripedagogik har lagts på hur montessorimaterial ska hanteras där en viss hantering har lärts in enligt en given förlaga. Men Per Gynthers forskning kullkastar uppfattningen att lärarnas arbete med materialen skulle vara förutbestämd eller mekanisk.

– Jag visar att det inte i första hand var det inlärda förfarandet som var riktningsgivande för lärarnas handlingar utan snarare att elevens kunnighet synliggjordes i arbetet med materialen och att läraren därigenom kunde anpassa sina handlingar till elevens behov.

Samtidigt visar hans forskning på tydliga skillnader när lärarna använde sig av montessorimaterial och när de inte gjorde det.

– När lärarna saknade tillgång till material så var det tydligt att de i högre utsträckning saknade strategier för att få syn på elevernas kunnighet inom det ämnesområde som behandlades. De kunde därför inte i samma utsträckning, som när de hade tillgång till montessorimaterial, anpassa sig efter elevernas behov av stöd eller utvärdera den genomförda undervisningen.

Kontakt: Per Gynther: 073-640 14 62, per.gynther@edu.su.se

Avhandlingen: Möjligheter och begränsningar: Om lärares arbete med montessoripedagogiken i praktiken

Per Gynther disputerade den 21 oktober.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera