Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Nuvarande policyprocesser vid EU-kommissionen har en förödande effekt på arbetet med att nå målet med minskade utsläpp av skadliga växthusgaser inom transportsektorn. Det visar ett internationellt forskarteam som intervjuat policymakare på tre olika avdelningar inom EU-kommissionen.

Transportsektorn är en betydande och växande bidragande faktor till klimatförändringen. För att transportsektorn ska kunna sägas bidra i arbetet med att uppnå ”säkra” globala uppvärmningsnivåer måste den minska utsläppen av växthusgaser rejält. Det handlar om att en minskning av utsläpp med 20 procent till 2010 och med 30 procent till 2030, jämfört med nivåerna 1990.

Det internationella teamet med forskare från Linnéuniversitetet, University of Surrey och Buckinghamshire New University intervjuade policymakare på tre olika avdelningar inom EU-kommissionen kring deras ansvar för policyutveckling och verkställande av policys, deras förståelse för minskningsmål och tidslinjer, samt huruvida de anser att policyprocessen är på väg att uppnå klimatmålen för transportsektorn.

De överraskande resultaten visade att:

  1. Befintliga policys bedöms sakna tillräcklig ambitionsnivå och det råder interna meningsskiljaktigheter kring vem som är ansvarig för policyutveckling.
  2. Brist på data ses som ett problem, framförallt vad gäller att bilda sig en uppfattning kring huruvida EU är på rätt väg för att möta målen.
  3. En del policymakare prioriterar ekonomiska mål framför miljömässiga mål, och deras professionella bakgrunder inom industrin gör att de har en benägenhet att tjäna intressen hos lobbygrupper inom industrin.
  4. Det upplevs föreligga en orättvis eftergivenhet gentemot flyg- och bilindustrin.
  5. För att minska utsläppsnivåerna tyr policymakare sitt hopp till nya ”mirakellösningar” som i nuläget inte existerar, och sannolikt heller inte kommer att göra det inom en överskådlig framtid.
  6. Starkare ledarskap för att minska transportsektorns miljöpåverkan behövs på högsta nivå såväl inom som mellan de olika avdelningarna inom EU-kommissionen.

Medförfattare av studien, Stefan Gössling, professor i turismvetenskap vid Linnéuniversitetet, förklarar:

– I och med att den andel utsläpp som transportsektorn svarar för har ökat från 18,8% år 1990 till 25,3% år 2012, och sannolikt kommer att fortsätta öka ytterligare, har det blivit absolut nödvändigt att ta fram specifika klimatmål för transportsektorn.

– Vår studie visar tydligt att det finns fundamentala brister i de policyprocesser inom EU som styr klimatmålen. Det står klart att dessa måste tas itu med omgående ifall vi ska ha något hopp om att få till stånd transportpolicys som ska ha någon verklig betydelse i de globala ansträngningarna för att bromsa klimatförändringarna.

Forskningsresultaten finns publicerade i Journal of Transport Geography: Inside the black box: EU policy officers’ perspectives on transport and climate change mitigation.

Kontakt: Stefan Gössling, tfn. 070 492 26 34 och Jonas Tenje, pressansvarig, tfn. 070 308 40 75

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera