Tema

Fler kvinnliga par gifter och skiljer sig

Allt fler kvinnor gifter sig med varandra, samtidigt som de har en högre skilsmässorisk. Juridiska rättigheter kopplade till föräldraskap gör att kvinnorna gifter sig, medan skilsmässorisken beror på strukturella könsroller i relationer. Det framgår av en ny studie av Martin Kolk och Gunnar Andersson vid Stockholms universitet. Studien presenteras på en konferens om skilsmässor.

– Äktenskap bland kvinnor har ökat samtidigt som insemination och adoption blivit allt vanligare. Äktenskapet fyller en juridisk funktion som annars saknas för samkönade par, säger Martin Kolk, forskare i demografi vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

Milstolparna som fått allt fler kvinnliga par att sätta en ring på fingret, är rätten till assisterad befruktning för samkönade makar som infördes 2005, och rätten för samkönade gifta och partners att adoptera barn som kom 2003. Då givarländer i princip inte accepterar samkönade föräldrapar handlar det inte om internationella adoptioner. Istället är det i samkönade par mer vanligt att adoptera partnerns barn. Oftast adopterar kvinnliga par.

Kvinnor ofta drivande i att ingå äktenskap
Den könsneutrala äktenskapsbalken infördes 2009, och ersatte de registrerade partnerskapen för samkönade par. Den har däremot inte bidragit till att fler gift sig. Det är en skillnad mot USA, där äktenskapet i sig har en större betydelse jämfört med i Sverige, menar Gunnar Andersson, professor i demografi.

– Man har inte samma passionerade vurm för äktenskap i samhället i stort i Sverige, säger han.

Studien visar också att kvinnliga par har en mycket högre skilsmässorisk än manliga par. Förklaringen ligger enligt Gunnar Andersson i strukturella skillnader i hur kvinnor och män beter sig i parrelationer. Det man ser i samkönade par reflekterar det man ser i heterosexuella par.

– I heterosexuella par är ofta kvinnor drivande i både att ingå äktenskap och att initiera skilsmässa, och det ser man återskapas också i samkönade par, säger Gunnar Andersson.

Även om skilsmässorisken i genomsnitt har gått ner för samkönade par, är skilsmässor i äktenskap mellan två kvinnor vanligare än bland heterosexuella par. Gunnar Andersson menar att den högre skilsmässorisken visar på mer dynamik och variation bland samkönade par – en aspekt han tycker är viktig att lyfta fram istället för att bara se skilsmässor som ett problem.

– Hävdar man att giftermål är en demokratisk rättighet, så är också skilsmässa en mänsklig och demokratisk rättighet, säger Gunnar Andersson.

Mer om forskningen:
Studien ”Two decades of same-sex marriage in Sweden: A demographic account” av Martin Kolk och Gunnar Andersson presenteras på en konferens för studier av skilsmässoförhållanden, 13-15 oktober. Konferensen är öppen för journalister.

Kontakt:
Martin Kolk, forskare i demografi, tfn: 076-239 7946, 08-16 17 22, e-post: martin.kolk@sociology.su.se
Gunnar Andersson, professor i demografi, tfn: 073 768 5724, 08-16 32 61, e-post: gunnar.andersson@sociology.su.se
Leila Zoubir, kommunikatör på Sociologiska institutionen, tfn: 072-148 95 36, 08-16 29 85 e-post: leila.zoubir@sociology.su.se

Fler kvinnliga par gifter och skiljer sig

 lästid ~ 2 min