Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Anonymitet på internet är en nödvändighet för vissa men motverkas av andra. Nu har forskare från Karlstads universitet, Kungliga tekniska högskolan och Princeton upptäckt en ny typ av attack mot anonymitetsnätverket Tor som gör det enklare att avanonymisera och därmed övervaka användare av Tor-nätverket.

Tor är ett anonymiseringsnätverk som används och utvecklas världen över för att skydda internetanvändare mot övervakning. Bland annat kan det handla om att skydda medborgare i länder där staten censurerar internet och hindrar medborgarnas mänskliga rättigheter att fritt ta del av information.

Nytt möjligt hot
Karlstads universitet i samarbete med Kungliga tekniska högskolan och Princeton
Tobias Pulls, forskare inom datavetenskap vid Karlstads universitet, har tillsammans med forskare från Kungliga tekniska högskolan och Princeton undersökt ett nytt möjligt hot mot Tor-nätverket kopplat till DNS-övervakning.

För att surfa via Tor-nätverket använder man en speciell version av webbläsaren Firefox kallad Tor-browser. Med hjälp av den skickar användaren krypterad data mellan sig och exempelvis en webbsida så som Facebook genom Tor-nätverket. Det innebär att personer som bor i länder där till exempel Facebook är censurerat, ändå kan använda det utan att den som övervakar landets nätverk upptäcker det.

DNS en säkerhetsrisk
– Det vi har undersökt är hur DNS kan vara en säkerhetsrisk i Tor-nätverket. DNS är ett system som översätter domännamn till IP-adresser och tvärtom för att koppla ihop datorer och servrar över ett nätverk, berättar Tobias Pulls, forskare i datavetenskap vid Karlstads universitet. Detta innebär att det i nätverk finns ställen där information om domännamn och IP-adresser lagras vilket möjliggör övervakning av den informationen.

När man använder Tor-nätverket för att surfa så skickas krypterad data in i Tor-nätverket. I det här steget kan internetleverantörer se att en viss IP-adress använder sig av Tor men inte vad det är för data som skickas eller vart den ska, det går alltså inte att se vad som görs. Genom Tor-nätverket skickas data ut till önskad tjänst, till exempel Facebook, via en så kallad exit-nod. Den som tar emot datan kan då se att den kommer ifrån Tor. Har man då möjlighet att övervaka båda ändarna av Tor, IP-adressen som skickar in data samt applikationen som tar emot den, kan man dra slutsatser och därmed avanonymisera användare på Tor-nätverket.

Lättare att attackera
– Att övervaka trafik in och ut ur Tor-nätverket är egentligen inte ett nytt hot men genom att rikta in sig på DNS-trafik ser vi att det är enklare för attackerare att koppla ihop trafiken och därmed avanonymisera användare, säger Tobias Pulls. Det är dock inte vem som helst som har tillgång till den här typen av information och det kräver ganska mycket jobb för att lyckas med att avanonymisera användare på detta sätt, säger Tobias Pulls. Exempel på aktörer som kan ha tillgång till informationen är Google, internetleverantörer och underrättelsetjänster.

För mer information:
Tobias Pulls, forskare i datavetenskap vid Karlstads universitet på 070 601 5318 eller tobias.pulls@kau.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera