Tema

Täckning av gruvavfall med grönlutslam kan minska urlakningen

Med en blandning av grönlutslam och morän har täckning i full skala av gruvavfall från Bolidens nedlagda gruva i Näsliden påbörjats. Målsättningen är främst att minimera den totala syretransporten genom tätskiktet, vilket ger en kraftigt reducerad oxidation av svavelhaltigt gråberg och därmed begränsas urlakning av exempelvis tungmetaller.

Det här är första steget i en fullskalebehandling av det ungefär 4,5 hektar stora området och blir en verifiering av den teknologi för täckning av gruvavfall som Boliden, Domsjö Fabriker, Ragn-Sells, Ecoloop, MTC, SCA Obbola, Luleå tekniska universitet, SP Processum, och Ramböll gemensamt utvecklat.

– Grönlutslam är en biprodukt från brukens kemikalieåtervinningsprocess som har en hög vattenhållande förmåga och dessutom låg genomsläpplighet av vatten, vilket är attraktiva egenskaper vid konstruktion av syrebarriärer som är nyckelfunktionen hos gruvindustrins tätskikt, säger Gunnar Westin, ansvarig för projekt inom Restmaterial vid SP Processum.

Tidigare projekt och doktorandarbeten har visat att blandningar av grönlutslam och morän resulterar i tätskikt med relativt låg genomsläpplighet av vatten (låg permeabilitet), förutsatt att det kompakteras vid optimala betingelser. Låg permeabilitet är ett av kraven som gruvindustrin ställer på sina tätskikt, hög vattenmättnadsgrad över tid är ett annat. Målsättningen är främst att minimera den totala syretransporten genom tätskiktet, vilket ger en kraftigt reducerad oxidation av svavelhaltigt gråberg och därmed begränsas urlakning av exempelvis tungmetaller.

Vall av morän utanför Boden
Ett första fältförsök påbörjades sommaren 2014 utanför Boden där en ”vall” bestående av morän med måtten 8 x 50 m2 och med en höjd av drygt 2 m täckte en hårdpackad blandning av grönlutslam och morän. Därefter har vattennedträngningen kontinuerligt mätts och följts upp. Baserat på de positiva resultaten från fält och kompletterande laboratorieundersökningar har i år en yta av ungefär 2500 kvadratmeter gruvavfall vid Bolidens nedlagda gruva i Näsliden täckts med blandningen.

– Boliden ansvarar för hur täckningskonstruktionen av gruvavfallet har designats, berättar Magnus Filipsson, utvecklingsingenjör Gruvor/ Miljö Boliden. Vi har nu testat metoden i lite större skala och sommarens arbete är därför ett viktigt steg mot en komplett täckning av gruvavfallet i Näsliden. Det är kritiskt att undersöka hur effektivt morän och grönlutslam kan blandas, bedöma kvadratmeterkostnader och att kontrollera densitet i syfte att verifiera de laboratorieresultat som tagits fram på LTU under vinterhalvåret. Vi har även undersökt hur väl blandningen går att packa i olika släntvinklar.

– Även i skedet när vi närmar oss täckning av gruvavfall i fullstor skala är det viktigt att forskningen är med och samlar kunskap och information, säger Josef Mácsik, Teknisk doktor, Ecoloop. Luleå tekniska universitet kommer att följa upp och utvärdera funktionen av det tätskikt som lagts upp i Näsliden. En annan viktig faktor är att sommarens fältförsök har visat att det går att tillverka och lägga ut samt packa tätskiktet och produktionskapaciteten tyder på att metoden har god teknisk och ekonomisk potential.

Kontakt:
Gunnar Westin, SP Processum AB, tel. 010-516 67 57, e-post: gunnar.westin@processum.se
Magnus Filipsson, Boliden AB, tel. 070-245 37 29, e-post: magnus.filipsson@boliden.com
Josef Mácsik, Ecoloop AB, tel. 0730-300 419, e-post: josef.macsik@ecoloop.se

gronlutslam

Sommarens fältförsök har visat att det går att tillverka och lägga ut samt packa tätskiktet och produktionskapaciteten tyder på att metoden har god teknisk och ekonomisk potential, säger Josef Mácsik, Teknisk doktor, Ecoloop. Foto: Ecoloop AB

Täckning av gruvavfall med grönlutslam kan minska urlakningen

 lästid ~ 2 min