Artikel från forskning.se

Den här artikeln kommer från redaktionen på forskning.se. Läs om hur redaktionen jobbar.

Swish och iZettle har hjälpt till att bana väg för ett mer kontantfritt Sverige. Enligt The Guardian är det nu så lite sedlar i omlopp att Sverige är på väg att bli världens första kontantlösa land. Avsaknaden av kontanter kan dock innebära att vi blir allt slösaktigare.

År 1661 utfärdade Stockholms Banco, en föregångare till den svenska centralbanken, Europas första sedlar. De tycktes på ett tjockt vattenstämplat papper med bankens sigill och åtta handskrivna signaturer.

Förra året lanserades Sveriges allra nyaste sedlar – denna gång en aning tunnare och utan handskrivna signaturer som för 370 år sedan. Men frågan är hur mycket dessa sedlar kommer att användas? Enligt den brittiska dagstidningen The Guardian är det nämligen bara en tidsfråga innan Sverige blir världens första kontantfria samhälle. Exakt när detta sker är enligt tidningen – och forskarna – dock oklart.

Kostar mer än de smakar

– Det kommer nog att dröja innan Sverige är helt utan kontanter, även om utvecklingen går snabbt i den riktningen och viljan att helt avskaffa kontanter ganska snart kan bli ett mål i sig. Redan nu hävdar bankerna att kostnaderna för kontanter vida överstiger nyttan med att använda mynt och sedlar, säger Peter Öhman, professor i företagsekonomi vid Mittuniversitetet Sundsvall.

Hans kollega, Heléne Lundberg, docent i företagsekonomi, menar att det i högsta grad är ett politiskt beslut.

– Det är svårt att ge en tidsangivelse eftersom det beror på vilka krafter som är starkast. Bankerna driver på för ett kontantlöst samhälle och frågan är om det finns någon eller några som vill bromsa utvecklingen?

Enligt henne kan kontanterna komma att behållas mycket längre än ”nödvändigt” som en service för de som inte kan ta till sig den nya tekniken, till exempel äldre.

Mobilbetalningar tar över

I Sverige har det de senaste åren varit omöjligt att köpa en bussbiljett med kontanter. Vill du köpa en biljett på Öresundstågen i Skåne och Danmark får du istället 800 kronor i böter.

Enligt Riksbanken utgjorde kontanttransaktioner endast två procent av alla betalningar förra året och siffran förväntas att sjunka till 0,5 procent år 2020. I butiker står kontanter för drygt 20 procent av alla transaktioner, vilket är hälften jämfört med för fem år sedan. Globalt står kontanter för 75 procent av alla transaktioner. Enligt Visa använder svenskarna kortet tre gånger så ofta som den genomsnittliga europén, vilket i snitt innebär 207 betalningar per kort och år. Dessutom har runt 900 av 1600 banker slutat att hantera kontanter.

Anledningen till att Sverige ligger så långt fram vad gäller digitala betalningar beror till stor del på de mobila betalsystemen Swish och iZettle. Exempelvis så gör Swish nio miljoner betalningar per månad.

– Man brukar tala om något som heter ”first mover advantage” och som innebär att de som leder utvecklingen och är först med något har fördelar framför dem som följer i spåren. Det kan vara en drivkraft för företag att vara först med att utveckla smidiga och användarvänliga elektroniska betalningssätt, säger Peter Öhman.

 Fördelar och nackdelar

Även om det kan kännas märklig med en framtid utan kontanter finns det enligt forskarna flera fördelar med ett sådant samhälle. Bland annat reduceras kostnaderna förknippade med kontanthantering, till exempel transporter mellan olika depåer. Dessutom minskar risken för rån.

– Många butiksinnehavare upplever ett obehag när de går med sin kontantkassa till insättningslokalen, säger Heléne Lundberg.

En annan fördel med mindre kontanter i omlopp är att den svarta marknaden förväntas att minska eftersom den handeln till stor del sker med sedlar och mynt.

Som med allt annat finns det såklart även nackdelar med ett kontantfritt samhälle. Enligt en rapport vid namn ”Det kontantlösa samhället” av Niklas Arvidsson, docent och lektor i industriell dynamik vid KTH, är det framförallt småhandlarna som riskerar att råka illa ut om kontanterna försvinner.

Å ena sidan minskar kostnaderna för kontanthantering när kontanterna försvinner, å andra sidan hamnar de i en svår förhandlingssits mot kortföretag och banker när det gäller avgifter för kortbetalningar som i regel är höga. Men om ökad konkurrens leder till lägre kortavgifter kan även småföretagare få fördelar.

Sedlar känns mer verkliga

En annan potentiell nackdel är att människor riskerar att bli mer slösaktiga så fort de inte har pengarna i handen.

– Man behöver bara gå till sig själv för att uppleva att beloppen blir tydligare och pengarna mer verkliga när man står med sedlarna i handen.

Hon får medhåll av Peter Öhman.

– Digitala pengar kan få en karaktär av ”monopolpengar” över sig och vissa kan ha svårt att förhålla sig till detta, till exempel de som fascineras av spel och dobbel. Det är nog ingen slump att program som Lyxfällan använder ”riktiga pengar”, det vill säga sedlar när programledarna försöker förmå människor att ändra sina beteenden.

Text: Izabella Rosengren på uppdrag av Forskning.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera